Detail předmětu

Oborový ateliér I - Video - zimní

FaVU-B1VI-ZAk. rok: 2022/2023

Video - rozbor předmětu studia, který v sobě nese jak historické souvislosti, vztahující se k dějinám audiovizuálního umění, tak odkazuje k současným podobám uchopení pohyblivého obrazu, který je definován nejen technologiemi, ale zejména kontextem jeho sledování či prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Slovní a písemná formulace vlastního tématu a volba zvoleného média v tvorbě.

Prerekvizity

Základní orientace v oboru, schopnost komunikace a spolupráce ve skupině.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Písemná a slovní hodnocení obou vedoucích pedagogů. Podmínkou udělení zápočtu a zkoušky je aktivní účast na ateliérových schůzkách. Zkouška hodnotí prezentaci v rámci jednotlivých semestrálních výstupů vážících se k ročníku studia.

Osnovy výuky

- prezentace individuálních projektů
- stanovení semestrálních či celoročních projektů v rámci volné tvorby
- práce s textem
- práce s literaturou
- pravidelné skupinové a individuální konzultace
- workshop vážící se na samostatný semestrální úkol
- kolektivní rozbory prací v rámci ateliérových schůzek
- příkladové studie a rozbory vztahující s k předmětu studia
- komunikace a konzultace v ateliéru skrze zvolenou online platformu

Učební cíle

Seznámení se s předmětem studia a realizace dílčích výstupů během prvního roku studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na pravidelných konzultacích

Základní literatura

Berger, John : Způsob vidění (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.