Detail předmětu

Modulární výuka 4 / Film jako výzkumné pole

FaVU-MWT4Ak. rok: 2022/2023

Seminář „Film jako výzkumné pole“ nabízí prostor pro rozvoj vlastní tvorby skrze experimentální zkoumání daného tématu prostřednictvím filmu. Audiovizuální médium se v rámci série filmových seminářů stává katalyzátorem myšlenek a zpětnou vazbou pro designérskou či uměleckou praxi účastníků. Je médiem inspirace, skrze které lze objevit novou perspektivu tématu nebo formátu vlastní praxe. Seminář dále nabízí možnost si prakticky vyzkoušet nebo prohloubit práci s videem, jeho editaci a postprodukci.

Inspirací tohoto semináře je vlastní doktorský výzkum M.A. Simony Koutné, My Surrogate Self – Perdita, ve kterém zkoumá, jakým způsobem vizuální kultura konstruuje ženskou identitu. Práce symbolicky začíná u charakteru Perdita z filmu 101 dalmatinů z 60. let od studia Disney. Skrze film sleduje propojení časových os – od vydání filmu, po autorčiny vzpomínky na jeho shlédnutí dětskou perspektivou v 90. letech, a interpretaci archetypu ženské identity Perdita, dnes. Původní film Disney je zasazen do kontextu s dalšími autorskými licencemi Perdita, od novely 101 dalmatinů z 50. let, která je filmovou předlohou, po současnou imaginativní postavu – Dalmatinskou růži. V rámci experimentálního audiovizuálního bádání autorka mapuje ideologii ženské identity perspektivou času, autorských licencí a zkoumá, jak proměňující se archetyp Perdita rezonuje v našich životech, v sebepoznání nebo životě pamětnic.

Seminární setkání se odehrají formou autorských večerů. Ve třech setkáních připraví program přednášející (společně s hostkami) a ve třech setkáních připraví program skupiny studentů (3 skupiny provedou 3 setkáními). Struktura materiálů pro seminář: (1) vybrané audiovizuální dílo (film, video, playlist apod.); (2) prezentační banner pro propagaci seminárního setkání na sociálních sítích; (3) teaser (z nalezených audiovizuálních materiálů), (4) hlavní autorský příspěvek (volná forma - například prezentace, workshop, performance, čtení autorského textu, apod.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí práci s filmem jako médiem uměleckého výzkumu. Sdílením tohoto procesu práce se účastníkům semináře otevře prostor pro chápání filmů jako ekosystému a využití experimentálních audiovizuálních prostředků pro výzkum ve vlastní praxi.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Interaktivní přednášky a promítání audiovizuálních ukázek s příspěvky přednášející, hostů a studentů. Skupinová práce. Semináře jsou doprovázeny individuálními konzultacemi se studenty.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: aktivní účast ve výuce formou participace na skupinové práci a společná prezentace programu během daného filmového večera.

Osnovy výuky

Seminář se koná dvakrát za měsíc od 17 hod. Délka setkání bude záviset na konkrétním programu a stopáži filmové ukázky (cca. 90–120 min). Konzultační hodiny o připravovaném obsahu či technických otázkách lze po domluvě využít v úterý mimo den konání semináře.

Učební cíle

Záměrem semináře je vytvořit prostor pro debatu o filmu jako ekosystému, odrazu času, vizuální kultury nebo společenských konstruktů. Pohledem a diskuzí o konkrétním audiovizuálním díle se zamyslíme, jakou roli hraje film v naší designérské či umělecké praxi a v našem životě. Formou neformálních setkání a experimentu budeme mapovat tematické či formální okruhy své práce skrze film. Dále si studenti budou moci vyzkoušet mezioborovou spolupráci s dalšími účastníky semináře a blíže poznat zahraniční umělkyně, a jejich výzkum na poli filmu, dokumentu, nostalgie a tématu (ženské) identity.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání. Seminář je možné navštěvovat i jako jednotlivá setkání (bez připsání kreditů).

Základní literatura

Sontag, Susan. On Photography. Penguin Books, 2008. ISBN 0141035781. (EN)
Williamson, Judith. Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. Londýn: Marion Boyars, 2002. ISBN 978-0714526157. (EN)
Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Velk. Británie: Routledge, 1990. ISBN 0-415-90043-3. (EN)
Boym, Svetlana. The Future of Nostalgia. Basic Books, 2002. ISBN 9780465007080. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor