Detail předmětu

Modulární výuka 2 / Tvůrčí psaní

FaVU-1MWT-LAk. rok: 2022/2023

Zatímco kurz zimního semestru Tvůrčí psaní 1 seznamuje studenty se strukturou vyprávění jako takovou, letní kurz Tvůrčí psaní 2 se zaměřuje na konkrétní styly a formy literárních textů, a rozvíjí tak specifický autorský rukopis každého ze studentů. Letní kurz je také na rozdíl od zimního více individualizovaný, a forma úkolu je jednotlivým studentům zadávána s ohledem na jejich další uměleckou praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu se naučí analyzovat různé podoby literárních textů, na základě kterých si definují či rozvinou vlastní rukopis. Také se důvěrně seznámí s dalšími formami pro práci s textem jako je například filmový a rozhlasový scénář, literární reportáž či práce s archivem. Ty jsou studentům předkládány jako možné přípravné materiály pro jejich klauzurní práci či pro další uměleckou praxi.

Prerekvizity

Absolvování zimního kurzu Tvůrčí psaní 1 je doporučeno, není ale podmínkou pro studium kurzu letního.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Majoritní část kurzu je tvořena sérií praktických cvičení zaměřených na tvorbu literárního textu. Tato cvičení jsou doplněna ukázkami z oblasti literatury, filmu a výtvarného umění. Texty vytvořené jednotlivými studenty jsou prezentovány v kolektivu všech účastníků kurzu. V rámci diskuze podrobují autoři svoje texty vzájemné analýze, díky které si rozvíjejí kritické myšlení v oblasti naratologie.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet na základě ověření docházky

Osnovy výuky

 1. Cesta hrdiny vs. nelineární vyprávění
 2. Vyprávění a kontinuita
 3. Text a digitalita
 4. Konkrétní poezie, text a výtvarné umění
 5. Kolektivní psaní textů
 6. Archivy, fotografie, analogová média
 7. Fanfiction
 8. Literární reportáž
 9. Filmový a rozhlasový scénář
 10. Vyprávění obrazem
 11. Vyprávění zvukem
 12. Divácká a čtenářská zkušenost
 13. Vyprávění příběhů v umělecké praxi

Učební cíle

Kurz si klade za cíl najít a rozvinout u studentů vlastní autorský rukopis v literární tvorbě či jim pomoci najít konkrétní formu literárního útvaru, která bude sloužit jako podklad pro jejich další uměleckou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce a plnění úkolů v podobě tvorby krátkých literárních útvarů. Povoleny jsou 3 absence.

Základní literatura

Fišer, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Padio, 2001. (CS)
Aronson, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: NAMU, 2015. (CS)
Bordwell, David; Thompson, Kristin. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: NAMU, 2011. (CS)
Eco, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007. (CS)
Kundera, Milan. Umění románu: cesta Vladislava Vančury za velkou epikou. Praha: Československý spisovatel, 1960. (CS)
Field, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor