Detail předmětu

Modulární výuka 1 / Tvůrčí psaní

FaVU-1MWT-ZAk. rok: 2022/2023

Kurz nabídne přehled praktických způsobů vyprávění příběhů. Během třinácti seminářů budou studenti seznámeni s metodami tvůrčího psaní z oblasti beletrie, poezie, filmového scénáře či televizního a rozhlasového dokumentu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu si vyvinou cit pro dramatickou strukturu vyprávění, který mohou dále uplatňovat ve vlastní tvorbě. Studenti si také osvojí návyk pravidelného psaní a obohatí svoje portfolio o řadu autorských textů.

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Majoritní část kurzu je tvořena sérií praktických cvičení zaměřených na tvorbu literárního textu. Tato cvičení jsou doplněna ukázkami z oblasti literatury, filmu a výtvarného umění. Texty vytvořené jednotlivými studenty jsou prezentovány v kolektivu všech účastníků kurzu. V rámci diskuze podrobují autoři svoje texty vzájemné reflexi, díky které si rozvíjejí kritické myšlení v oblasti naratologie.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet na základě docházky a práce na seminářích

Osnovy výuky

 1. Tříaktová struktura hollywoodského filmu
 2. Analýza vyprávění
 3. Autofikční postava a zdroje inspirace
 4. Anekdoty, vtipy a memy
 5. Konstrukce fikční postavy
 6. Deník jako nástroj
 7. Zachycení světa skrze introspekci
 8. Zachycení světa skrze jeho přesný popis
 9. Dokumentární formáty ve vyprávění
 10. Obraz a jeho místo v literatuře
 11. Řeč, zvuk a jejich proudy v příbězích
 12. Seminář lhaní: Vyprávění jako konstrukt lži
 13. Vyprávění příběhů v kurátorské praxi

Učební cíle

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s principy vyprávění příběhů, metodami tvůrčího psaní a základními analytickými nástroji z oblasti naratologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce a plnění úkolů v podobě tvorby krátkých literárních útvarů. Povoleny jsou 3 absence.

Základní literatura

Carriere, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Praha: Limonádový Joe, 2014. (CS)
Calvino, Italo. Americké přednášky: šest poznámek pro příští tisíciletí. Praha: Prostor, 1999. (CS)
Eco, Umberto. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004. (CS)
Fišer, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Padio, 2001. (CS)
Fleischer, Jan. To by mohl být film. Praha: NAMU, 2009. (CS)
Lubbock, Percy. The Craft of Fiction. London: Cox and Wyman, 1972. (EN)
Trávníček, Jiří. Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy. Brno: Host, 2003. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor