Detail předmětu

Selfmanagement v umění

FaVU-1FPMUAk. rok: 2022/2023

Selfmanagement v umění, jak název napovídá, je o řízení sama sebe ve světě umění. Umět naplánovat produkci svého projektu, umět sehnat potřebné finanční zdroje a následně je vyúčtovat v systému povinných pojistných odvodů a daní. Poznat možnosti prezentace svého uměleckého projektu a umět svůj projekt odprezentovat. Součásti kurzu je i část věnované osobním financím. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studující mají přehled o možnostech prezentace své tvůrčí práce a jejího způsobu financování. Jsou schopni sestavit si vlastní projekt z pohledu produkčního, časového i finančního a svůj projekt umí odprezentovat. Neztratí se ve světě osobních financí a systému povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění a systému daní. Výsledkem předmětu je zpracovaný vlastní umělecký projekt. 

Prerekvizity

Základní finanční gramotnost, základní orientace v možnostech financování tvůrčí práce.  

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, praktické ukázky vybraných projektových žádostí a dotačních výzev, koučing. Praktická cvičení založená na skupinové práci, diskuzích a konzultacích ideových návrhů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: Docházka a aktivní účast na seminářích vyžadujících domácí přípravu, odevzdání praktického výstupu.

Osnovy výuky

1/ Kurz začne „koučingem naslepo“. Jde o techniku koučování, díky které si studující vyjasní, na jakém vlastním uměleckém projektu chtějí v průběhu kurzu pracovat.

2/ Produkce vlastního uměleckého projektu - techniky time managementu (specifikace cíle, prioritizace úkolů, efektivní řízení času atd.), které uvedou daný projekt v život. 

3/ Možnosti prezentace vlastního díla/projektu. Komerční instituce trhu s uměním, nekomerční instituce prezentující umění. 

4/ Formy výdělku v oblasti umění (živnost, svobodné povolání versus zaměstnání, dohody mimo pracovní poměr, smlouva o dílo) a jejich dopad do systému povinného pojištění a systému daní.

5/ Způsoby financování (veřejné financování – granty, dotace versus soukromé financování – fundraising, crowdfunding)

6/ Rozpočet projektu – náklady, výnosy. Cenotvorba. 

7/ Základy finanční gramotnosti osobních financí.

8/ Prezentační dovednosti aneb jak odprezentovat vlastní projekt.

9/ Prezentace vlastních projektů.


Učební cíle

Cílem předmětu je být schopen řídit sám sebe v uměleckém provozu. Zvládnout svůj umělecký projekt v pohledu produkčního a finančního. Vědět, jaké možnosti prezentace svého díla mám, jaké možnosti financování jsou k dispozici a jak svůj projekt „prodat“.  

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná (tolerovaná je neomluvená absence do 20 %).

Základní literatura

Chmelařová Pavlína, Petýrková Lenka; Základy finanční gramotnosti, Praha 2022, ISBN 978-80-904974-8-1
Ivana Hospodářová; Prezentační dovednosti, Praha 2007, ISNB 978-80-903962-9-6

Doporučená literatura

Brian Tracy; Snězte tu žábu! Olomouc 2007 ISBN: 978-80-7554-099-7
ÚZ č. 1475 - Zdravotní pojištění 2022; Ostrava 2022, ISBN: 978-80-7488-514-3
Mgr. Tomáš Červinka; Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022, Olomouc 2022, ISBN: 978-80-7554-360-8
ÚZ 1473 Sociální pojištění; Ostrava 2022, ISBN: 978-80-7488-512-9
ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022; Ostrava 2022, ISBN: 978-80-7488-502-0
Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury - Home. Document Moved [online]. Dostupné z: https://dotace-kultura.brno.cz/SitePages/Home.aspx
Základní informace | Kultura | Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska. Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska [online]. Copyright © 2013. Dostupné z: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/zakladni-informace
Grants - Visegrad Fund - Visegrad Fund. Visegrad Fund [online]. Copyright © 2020 International Visegrad Fund. Dostupné z: https://www.visegradfund.org/apply/grants/

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor