Detail předmětu

Kovové konstrukce 1

FAST-BOA008Ak. rok: 2022/2023

Dispoziční řešení a zatížení v procesu tvorby stavebního objektu s kovovou nosnou konstrukcí.
Navrhování halových konstrukcí:
Střešní konstrukce (střešní plášť, krokve, vazničky, vaznice, vazníky, střešní ztužidla, ložiska, doplňkové střešní konstrukce).
Jeřábové dráhy a dopravní systémy v halových konstrukcích.
Navrhování jeřábových drah pro mostové jeřáby (kolejnice, hlavní nosník jeřábové dráhy, vodorovný výztužný nosník, nárazníky).
Princip přenosu brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby.
Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí.
Navrhování plnostěnných a příhradových sloupů, patky a kotvení sloupů.
Prostorová tuhost halového systému.
Příčné (větrové) ztužidlo, ztužení haly se všemi kyvnými sloupy.
Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu, dimenzování nadokenních a nadvratových překladů.
Výroba, montáž, udržování a přestavby kovových nosných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje a zvládne cíle předmětu zaměřené na problematiku
navrhování ocelových konstrukcí průmyslových budov, z hlediska obsahu podrobněji rozvedenou v harmonogramu příslušného předmětu.

Prerekvizity

Principy a metody navrhování prvků a spojů kovových konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Dispoziční řešení a zatížení
2. Halové konstrukce: Skladebné uspořádání, střešní konstrukce(střešní plášť, krokve).
3. Vaznice prosté plnostěnné a příhradové; vaznice kloubové, spojité, vzpěrkové a zavěšené.
4. Vazníky plnostěnné a příhradové, střešní ztužidla.
5. Ložiska a doplňkové konstrukce.
6. Systémy jeřábových drah v halových objektech. Jeřábové dráhy pro mostové jeřáby: zatížení, kolejnice, konstrukce větve jeřábové dráhy.
7. Dimenzování a konstrukční řešení hlavního a vodorovného výztužného nosníku jeřábovcé dráhy. Přenos brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby.
8. Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí.
9. Řešení sloupové příčné vazby haly. Zásady navrhování plnostěnných a příhradových sloupů.
10. Patky sloupů a systémy kotvení kovových konstrukcí. Prostorová tuhost halového systému. Příčné (větrové) ztužidlo, ztužení haly se všemi kyvnými sloupy.
11. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu, dimenzování nadokenních a nadvratových překladů. Technologie výroby a provádění kovových konstrukcí. Montáž kovových konstrukcí, udržování, přestavby a zesilování kovových konstrukcí.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Ferjenčík, P., Schun, J., Melcher, J. a kol.: Navrhovanie oceľových konštrukcií, ALFA Bratislava, 1986 (SK)

Marek, P.: Kovové konstrukce pozemních staveb, Praha : SNTL ; Bratislava : Alfa, 1985 

(CS)

BALIO, G. and MAZZOLANI, F. M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999

(EN)

Doporučená literatura

Aktuálně platné normativní dokumenty související s náplní předmětu.ČSN EN 1993-1-1 až 8 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dispoziční řešení a zatížení 2. Halové konstrukce: Skladebné uspořádání, střešní konstrukce(střešní plášť, krokve). 3. Vaznice prosté plnostěnné a příhradové; vaznice kloubové, spojité, vzpěrkové a zavěšené. 4. Vazníky plnostěnné a příhradové, střešní ztužidla. 5. Ložiska a doplňkové konstrukce. 6. Systémy jeřábových drah v halových objektech. Jeřábové dráhy pro mostové jeřáby: zatížení, kolejnice, konstrukce větve jeřábové dráhy. 7. Dimenzování a konstrukční řešení hlavního a vodorovného výztužného nosníku jeřábovcé dráhy. Přenos brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby. 8. Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí. 9. Řešení sloupové příčné vazby haly. Zásady navrhování plnostěnných a příhradových sloupů. 10. Patky sloupů a systémy kotvení kovových konstrukcí. Prostorová tuhost halového systému. Příčné (větrové) ztužidlo, ztužení haly se všemi kyvnými sloupy. 11. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu, dimenzování nadokenních a nadvratových překladů. Technologie výroby a provádění kovových konstrukcí. Montáž kovových konstrukcí, udržování, přestavby a zesilování kovových konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Individuální zadání projektu halového průmyslového objektu. Dispoziční řešení a zatížení. 2. Střešní konstrukce. 3. Vaznice a vazníky, střešní ztužidla. 4. Dimenzování a konstrukční řešení hlavního a vodorovného výztužného nosníku jeřábové dráhy. Přenos brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby. 5. Řešení sloupové příčné vazby haly. 6. Patky sloupů a systémy kotvení kovových konstrukcí. 7. Prostorová tuhost halového systému a ztužidla. 8.–11. Řešení detailů a výkresové dokumentace.