Detail předmětu

Kulturní hodnoty krajiny a sídel

FAST-NGB054Ak. rok: 2022/2023

Předmět doplňuje a rozšiřuje znalosti v oblasti kulturního a přírodního dědictví a klade si za cíl probudit ve studentech zájem o historii stavebního vývoje v české krajině. Přibližuje vývoj českých měst, proměny krajiny a krajinných dominant v historických časových etapách od středověku po současné transformace dnešní doby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Prostorová orientace ve stávajících historických i novodobých strukturách, znalosti pro tvorbu architekta v historicky determinovaném prostředí.

Prerekvizity

Znalosti z památkové péče, dějin architektury a urbanismu.

Osnovy výuky

1. Systémy hodnot v památkové péči.
2. Specifika české krajiny.
3. Vývoj osídlení na našem území a středověké město.
4. Urbanistické a architektonické dědictví středověkého města.
5. Feudální hrady a tvrze.
6. Renesanční a barokní proměna krajiny.
7. Šlechtické zámky a paláce.
8. Stopy průmyslové revoluce.
9. Proměna měst v 19. a 20. století.
10. Architektura zprůmyslněného stavebnictví.
11. Krajina jednotného hospodářství.
12. Suburbanizace krajiny.
13. Exkurze.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání širšího povědomí o historii stavebního vývoje v české krajině ve všech jeho souvislostech v průběhu historie až do současnosti a pochopení důvodu vzniku památkové péče. 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KUČA, Karel a KUČOVÁ, Věra. Principy památkového urbanismu. Praha: Jalna, 2000. 104 s. ISBN 80-86234-15-0.
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů: urbanismus do kapsy. 2., dopl. vyd. Brno: Host, 2012. 207 s. ISBN 978-80-7294-592-4.
ZADRAŽILOVÁ, Lucie. Když se utopie stane skutečností. V Praze: Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Arbor vitae, 2013. 143 s. Kontexty; sv. 2. ISBN 978-80-7101-133-0.

Doporučená literatura


HOFFMANN, František. České město ve středověku: život a dědictví. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. 453 s., [48] s. obr. příl. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-182-5.
VLČEK, Pavel. Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. 2. vyd. Praha: Libri, 2001. 623 s. ISBN 80-7277-028-4.
DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 3., opr. vyd. Praha: Libri, 2009. 733 s. ISBN 978-80-7277-402-9.
GUZDEK, A. Brněnský fenomén Lesná. Brno: Vysoké učení technické v Brně — Nakladatelství VUTIUM, 2021. 331 s. ISBN: 978-80-214-5742-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systémy hodnot v památkové péči.
2. Specifika české krajiny.
3. Vývoj osídlení na našem území a středověké město.
4. Urbanistické a architektonické dědictví středověkého města.
5. Feudální hrady a tvrze.
6. Renesanční a barokní proměna krajiny.
7. Šlechtické zámky a paláce.
8. Stopy průmyslové revoluce.
9. Proměna měst v 19. a 20. století.
10. Architektura zprůmyslněného stavebnictví.
11. Krajina jednotného hospodářství.
12. Suburbanizace krajiny.
13. Exkurze.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání seminární práce.
2.-11. Konzultace seminární práce.
12. Odevzdání seminární práce.
13. Exkurze.