Detail předmětu

Globální navigační systémy

FAST-HE09Ak. rok: 2022/2023

Zásady práce s aparaturou GNSS. Plánování měření. Postup měření statickou metodou a metodou stop and go.
Metody určování polohy v reálném čase.
Zpracování naměřených dat softwarem Leica Geo Office v systémech WGS-84 a ETRF-89.
Transformace dat do kartografického zobrazení (S-JTSK).
Využívání dat permanentních stanic.
Praktické aplikace GNSS v geodézii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí s technologií GPS, metodikou měření a jeho početního zpracování. Získá praktické zkušeností s GPS měřením autonomním i s využitím permanentních sítí (CZEPOS) a jejich vyhodnocením.

Prerekvizity

Základy geodetické astronomie a kosmické geodezie.

Osnovy výuky

1. Obecné principy fungování GNSS. Konfigurace systémů GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou.
2. Zásady práce s aparaturou GNSS. Plánování měření.
3. Metody GNSS určování polohy v režimu postprocessingu a v reálném čase.
4. Faktory ovlivňující přesnost GNSS měření(1).
5. Faktory ovlivňující přesnost GNSS měření(2).
6. Obecné postupy zpracování GNSS měření.
7. Komerční programy pro vyhodnocení GNSS měření.
8. Vědecký program BSW pro vyhodnocení GNSS měření.
9. GNSS měření s využitím dat permanentních stanic.
10.PPP určování polohy, souřadnicové systémy a transformace.

Učební cíle

Seznámení s technologií GPS, metodikou měření a jeho početního zpracování. Získání praktických zkušeností s GPS měřením a jeho vyhodnocením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Hofmann-Wellenhof, B. a kol.: GPS in der Praxis. Springer Wien New York, 1994.
Švábenský, O. a kol.: Základy GPS a jeho praktické aplikace. CERM Brno, 1995.

Doporučená literatura

Burša, M., Kostelecký, J.: Kosmická geodezie a kosmická geodynamika,. MO – GŠ AČR Praha, 1994.
Czarnecki, K.: Geodezja wspólczesna. Wiedza i Zycie Warszawa, 1997.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné principy fungování GNSS. Konfigurace systémů GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. 2. Zásady práce s aparaturou GNSS. Plánování měření. 3. Metody GNSS určování polohy v režimu postprocessingu a v reálném čase. 4. Faktory ovlivňující přesnost GNSS měření(1). 5. Faktory ovlivňující přesnost GNSS měření(2). 6. Obecné postupy zpracování GNSS měření. 7. Komerční programy pro vyhodnocení GNSS měření. 8. Vědecký program BSW pro vyhodnocení GNSS měření. 9. GNSS měření s využitím dat permanentních stanic. 10.PPP určování polohy, souřadnicové systémy a transformace.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Principy fungování GNSS. Plánování GNSS měření. Základní metody GNSS měření, praktická observace. Softwarové zpracování naměřených a zadaných GNSS dat. RTK měření s využitím permanentní sítě CZEPOS.