Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

FAST-CV007Ak. rok: 2022/2023

Základní pojmy v oboru oceňování. Zákon o oceňování majetku – seznámení, rozbor a použití. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku – seznámení, rozbor, použití a příklady ocenění nemovitého majetku. Principy oceňování nemovitého majetku, oblast využití a příklady.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost v oblasti oceňování nemovitého majetku.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti kalkulace nákladů, tvorby cen a pozemního stavitelství.

Osnovy výuky

1. - 2. Úvod do teorie oceňování, základní pojmy
3. - 4. Zákon o oceňování majetku v aktuálním znění
5. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku - úvod
6. - 8. Rozbor prováděcí vyhlášky - stavby a příklady
9. Rozbor prováděcí vyhlášky - výnosová hodnota, příklady
10. Rozbor prováděcí vyhlášky - opotřebení, příklady
11. Rozbor prováděcí vyhlášky - pozemky, porosty, příklady
12. Teorie tržního oceňování nemovitostí
13. Příklady tržního oceňování nemovitostí

Učební cíle

Získání znalostí v oblasti oceňování nemovitého majetku. Schopnost analýzy a tvorby cen pro daňovou potřebu státu (cena administrativní) a pro potřebu trhu (cena obvyklá).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 2. Úvod do teorie oceňování, základní pojmy 3. - 4. Zákon o oceňování majetku v aktuálním znění 5. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku - úvod 6. - 8. Rozbor prováděcí vyhlášky - stavby a příklady 9. Rozbor prováděcí vyhlášky - výnosová hodnota, příklady 10. Rozbor prováděcí vyhlášky - opotřebení, příklady 11. Rozbor prováděcí vyhlášky - pozemky, porosty, příklady 12. Teorie tržního oceňování nemovitostí 13. Příklady tržního oceňování nemovitostí

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 2. Úvod do teorie oceňování, základní pojmy 3. - 4. Případová studie A – ocenění rodinného domu nákladovým způsobem ocenění dle platného cenového předpisu 5. - 6. Případová studie B – ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem ocenění dle platného cenového předpisu 7. - 8. Případová studie C – ocenění rodinného domu obyklou cenou porovnávacím způsobem 9. – 12. Konzultace případových studií 13. Kontrola a odevzdání případových studií