Detail předmětu

Vybrané statě ze stavební fyziky

FAST-DBB013Ak. rok: 2022/2023

Vybrané kondenzační problémy: neizotermická kondenzace, modely DIAL, DRAL, IM-TDR a IM-TIR. Kondenzační problémy speciálních stavebních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony ap.). Vybrané problémy z vedení, proudění a záření tepelné energie: konvekce a radiace mezi šedými tělesy, kombinovaný přenos tepla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Výsledky učení předmětu

Pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.


Prerekvizity

Základní znalost stavební tepelné techniky.

Osnovy výuky

1. Neizotermická difúze vodní páry a její kondenzace.
2. Kondenzační model DIAL.
3. Kondenzační model DRAL.
4. Kondenzační modely IM-TDR, IM-TIR a jejich srovnání s modely DIAL a DRAL.
5. Neustálené vedení tepla.
6. Pokles dotykové teploty.
7. Přestup tepla na fázovém rozhranní.
8. Tepelná konvekce.
9. Tepelné záření.
10. Záření mezi šedými plochami.
11. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené vzduchové mezery.
12. Kondenzační problémy speciálních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony) – odvození analytických vztahů.
13. Podrobný numerický rozbor tepelného ovlivnění konstrukcí nevytápěných zimních stadionů sáláním od ledové plochy.

Učební cíle

Osvojit si pokročilejší znalosti ze stavební termodynamiky. Důraz je kladen na současné výsledky výzkumu.Ilustrace budou dělány formou ukázek z původních časopiseckých prací, což současně umožní studentům získávat základní formální návyky nutné pro prezentaci výzkumných výsledků v odborných časopisech.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

T. Ficker, Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, CERM, Brno, 2004

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul1, Vedení tepla ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, 2008 - skriptum.

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 2, Kondenzace ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, Brno, 2008 - skriptum.

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 3, Tepelné záření ve stavebních konstrukcích, FAST VUT, Brno, 2004 - skriptum.

(CS)

T. Ficker, Aplikovaná fyzika, modul 4, Akustika vnitřních prostor, FAST VUT, Brno, 2004 - skriptum

(CS)

Doporučená literatura

Literatura doporučená studentům je totožná s literaturou základní k tomuto předmětu.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Neizotermická difúze vodní páry a její kondenzace. 2. Kondenzační model DIAL. 3. Kondenzační model DRAL. 4. Kondenzační modely IM-TDR, IM-TIR a jejich srovnání s modely DIAL a DRAL. 5. Neustálené vedení tepla. 6. Pokles dotykové teploty. 7. Přestup tepla na fázovém rozhranní. 8. Tepelná konvekce. 9. Tepelné záření. 10. Záření mezi šedými plochami. 11. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené vzduchové mezery. 12. Kondenzační problémy speciálních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony) – odvození analytických vztahů. 13. Podrobný numerický rozbor tepelného ovlivnění konstrukcí nevytápěných zimních stadionů sáláním od ledové plochy.