Detail předmětu

Vybrané statě z teorie konstrukcí pozemních staveb

FAST-DHB069Ak. rok: 2022/2023

Současný stav a nové směry ve vývoji konstrukčních systémů objektů pozemních staveb a praktických a teoretických problémů rekonstrukcí a modernizací budov se zaměřením na rozhodující konstrukční detaily a jejich tvorbu.
Speciální rozšíření problematiky podle zaměření jednotlivých doktorských prací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Znalosti z oblasti konstrukcí pozemních staveb a souvisejících disciplín (TZB, TŘS, BZK a KDK) na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Pozemní stavby. Praxe výhodou.

Osnovy výuky

1.–4. Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli.
5.–8. Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně.
9.–11. Dokončení rešerše v rozsahu cca 30 str., konzultace dle požadavků studentů DPS.
12. Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min.
13. Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.

Učební cíle

Vypracování odborné rešerše v oblasti vybraného technického problému, seznámení se zásadami odborné publikační činnosti, prezentace zpracovaného tématu před kolektivem včetně diskuze a obhajoby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Databáze WOS - https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search - články s řešenou tématikou.


Databáze Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic - články s řešenou problematikou.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–4. Úvod do předmětu, zadání individuálních témat jednotlivým studentům DPS – témata upřesněna po konzultaci se školiteli. 5.–8. Konzultace nad odbornými tématy na základě požadavků jednotlivých studentů DPS – termíny domlouvány individuálně. 9.–11. Dokončení rešerše v rozsahu cca 30 str., konzultace dle požadavků studentů DPS. 12. Příprava prezentace pro účely přednášky – časový rozsah prezentace 10 až 15 min. 13. Odevzdání seminární práce, veřejná prezentace odborného tématu včetně obhajoby.