Detail předmětu

Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-CO053Ak. rok: 2022/2023

Přehled normativních dokumentů, platných pro návrh a posouzení kovových konstrukcí.
Ocelové stožáry: dělení; statický a dynamický výpočet; únavová pevnost.
Navrhování ocelových stožárů.
Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků.
Nové typy spojů používané v současných dřevěných konstrukcích a příklady řešení vybraných detailů.
Prostorové prutové dřevěné a kombinované konstrukce.
Dřevěné skořepiny, klenby a lamelové konstrukce.
Průzkumy, sanace, rekonstrukce a zesílení dřevěných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti speciálních témat navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Prerekvizity

Pravidla pro navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, statické působení nosných systémů. Stavební mechanika, pružnost a pevnost.

Osnovy výuky

1. Typy a dělení ocelových stožárů.
2. Zatížení ocelových stožárů.
3. Navrhování ocelových stožárů.
4. Statický a dynamický výpočet stožáru.
5. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
6. Software pro návrh a posouzení ocelových konstrukcí stožárů, automatizace návrhu.
7. Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků – část 1: Charakteristika a skladba vybraných typů konstrukcí.
8. Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků – část 2: Analýza vybraných typů konstrukcí, zásady navrhování a realizace – speciální halové konstrukce, konstrukce dřevostaveb, věže, lávky.
9. Nové typy spojů používané v současných dřevěných konstrukcích a příklady řešení vybraných detailů. Spřažené dřevobetonové konstrukční dílce – zásady navrhování a konstrukčního řešení.
10. Prostorové prutové dřevěné a kombinované konstrukce: Dřevěné prutové kopule a klenby – typy konstrukcí, zásady jejich navrhování a konstrukčního řešení.
11. Dřevěné skořepiny, klenby a lamelové konstrukce – typy konstrukcí, zásady jejich navrhování a konstrukčního řešení.
12. Průzkumy, sanace, rekonstrukce a zesílení dřevěných konstrukcí – příklady rekonstrukce vybraných konstrukcí.
13. Příklady realizovaných konstrukcí a praktické aspekty návrhu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Ferjenčík, P.a Schun, J. a Melcher, J. a kol.: Navrhovanie oceľových konštrukcií, ALFA Bratislava, 1986 (SK)

Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů, Informační centrum ČKAIT, 2004

(CS)

Larsen, H., Enjily, V.: Practical design of timber structures to Eurocode 5, London, Thomas Telford Limited, 2009, ISBN 978-0-7277-3609-3

(EN)

Doporučená literatura

Aktuálně platné normativní dokumenty související s náplní předmětu.

(CS)

Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy a dělení ocelových stožárů. 2. Zatížení ocelových stožárů. 3. Navrhování ocelových stožárů. 4. Statický a dynamický výpočet stožáru. 5. Posouzení stožáru na únavovou pevnost. 6. Software pro návrh a posouzení ocelových konstrukcí stožárů, automatizace návrhu. 7. Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků – část 1: Charakteristika a skladba vybraných typů konstrukcí. 8. Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků – část 2: Analýza vybraných typů konstrukcí, zásady navrhování a realizace – speciální halové konstrukce, konstrukce dřevostaveb, věže, lávky. 9. Nové typy spojů používané v současných dřevěných konstrukcích a příklady řešení vybraných detailů. Spřažené dřevobetonové konstrukční dílce – zásady navrhování a konstrukčního řešení. 10. Prostorové prutové dřevěné a kombinované konstrukce: Dřevěné prutové kopule a klenby – typy konstrukcí, zásady jejich navrhování a konstrukčního řešení. 11. Dřevěné skořepiny, klenby a lamelové konstrukce – typy konstrukcí, zásady jejich navrhování a konstrukčního řešení. 12. Průzkumy, sanace, rekonstrukce a zesílení dřevěných konstrukcí – příklady rekonstrukce vybraných konstrukcí. 13. Příklady realizovaných konstrukcí a praktické aspekty návrhu.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zatížení stožáru. 2. - 3. Statický a dynamický výpočet. 4. Posouzení stožáru na únavovou pevnost. 5. - 6. Automatizace návrhu. 7. - 9. Analýza vybraných typů dřevěných konstrukcí. 10. - 12. Dřevěné skořepiny, klenby a lamelové konstrukce. 13. Příklady rekonstrukce vybraných konstrukcí.