Detail předmětu

Diplomový seminář (S-KDK)

FAST-CO067Ak. rok: 2022/2023

Ukázka různých druhů realizovaných nosných konstrukcí - videoprogramy se zaměřením na výrobu a montáž jednotlivých typů ocelových a dřevěných nosných konstrukcí. Poruchy konstrukcí.
Požadavky na vypracování diplomových prací - technická zpráva, statický výpočet, výkresová dokumentace, výkaz materiálu, vyhodnocování řešení variant.
Výběr zadání diplomové práce, stanovení základních dispozičních a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané diplomové práce.
Vypracování odpovídajících výpočtových modelů ocelové konstrukce pozemních staveb, ocelové konstrukce mostu, dřevěné konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Pravidla pro navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, statické působení nosných soustav. Prvky a spoje kovových konstrukcí, prvky a spoje dřevěných konstrukcí, stavební mechanika.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Ferjenčík, P., Schun, J., Melcher, J. a kol.: Navrhovanie oceľových konštrukcií, ALFA Bratislava, 1986

(SK)

BALIO, G. and MAZZOLANI, F. M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999

(EN)

Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů, Informační centrum ČKAIT, 2004

(CS)

Larsen, H., Enjily, V.: Practical design of timber structures to Eurocode 5, London, Thomas Telford Limited, 2009, ISBN 978-0-7277-3609-3

(EN)

Doporučená literatura

Literatura dle zaměření diplomové práce

(CS)

Aktuálně platné normativní dokumenty související s náplní předmětu.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 3. Rozbor zadání projektu. 4.- 11. Řešení projektu, konzultace s vedoucím práce. 12. Kompletace projektu. 13. Prezentace projektu.