Detail předmětu

Modelování kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-CO051Ak. rok: 2022/2023

Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem – základní postupy při vytváření výpočtových modelů.
Přehled programových systémů pro návrh, výpočet a posuzování kovových a dřevěných konstrukcí.
Programový systém IDA SCIA: sestavení vstupních dat, výpočet, vyhodnocení výsledků, dimenzování.
Konstrukční materiály.
Modelování jednoduchých úloh.
Vyhodnocení výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, seznámí se s problematikou tohoto kurzu a procvičí si získané znalosti a dovednosti.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem.
2. Vnější okrajové podmínky - kotvení.
3. Vnitřní okrajové podmínky - spoje prvků a dílců.
4. Polotuhé spoje.
5. Výpočtový model - příhradové konstrukce.
6. Výpočtový model - rámové konstrukce.
7.-8. Ocel jako konstrukční materiál.
9. Dřevo jako konstrukční materiál.
10. Rovinné konstrukce.
11. Prostorové konstrukce.
12. Lineární a nelineární výpočty.
13. Stabilita konstrukce, vyhodnocení výsledků.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Kolář, V. a kol.: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí MKP, Praha SNTL, 1974

(CS)

Doporučená literatura

Aktuálně platné normativní dokumenty související s náplní předmětu.

(CS)

Manuály k používaným programovým systémům.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem. 2. Vnější okrajové podmínky - kotvení. 3. Vnitřní okrajové podmínky - spoje prvků a dílců. 4. Polotuhé spoje. 5. Výpočtový model - příhradové konstrukce. 6. Výpočtový model - rámové konstrukce. 7.-8. Ocel jako konstrukční materiál. 9. Dřevo jako konstrukční materiál. 10. Rovinné konstrukce. 11. Prostorové konstrukce. 12. Lineární a nelineární výpočty. 13. Stabilita konstrukce, vyhodnocení výsledků.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Vztah mezi reálnou konstrukcí a výpočtovým modelem. 3.-5. Výpočtový model - příhradové konstrukce. 6.-8. Výpočtový model - rámové konstrukce. 9.-10. Ocel jako konstrukční materiál. 11. Dřevo jako konstrukční materiál. 12. Lineární a nelineární výpočty. 13. Stabilita konstrukce, vyhodnocení výsledků.