Detail předmětu

Právo v oblasti podnikání ve stavebnictví

FAST-CV015Ak. rok: 2022/2023

Předmět je koncipován jako průřezový předmět zaměřený na jednotlivá právní odvětví a v nich upravené předpoklady pro výkon podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Výklad vymezuje práva, povinnosti a právní důsledky, které s těmito činnostmi úzce souvisí. Stanoví předpoklady pro výkon vybraných činností ve výstavbě a druhy živností upravené pro obor stavebnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost právních norem v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Prerekvizity

Studium tohoto předmětu nevyžaduje speciální předchozí znalosti. Výuka navazuje na obecné poznatky v rozsahu a úrovni bakalářského studia na neprávnických fakultách.

Osnovy výuky

1. Právní úprava podnikání
2. Formy a druhy podnikání
3. Jednání podnikatele
4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele
5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti
6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem
7. Typy činností a organizační struktury právnických osob
8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty průřezově s právními normami v ČR v oblasti podnikání ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní úprava podnikání 2. Formy a druhy podnikání 3. Jednání podnikatele 4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele 5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti 6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem 7. Typy činností a organizační struktury právnických osob 8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podnikání 2. Datové schránky a elektronický podpis 3. Základní veřejné a soukromé registry 4. Podnikání zahraničních osob 5. Druhy živností, jejich obsahová náplň 6. Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík 7. Autorizované osoby 8. Obchodní společnosti a družstvo