Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-BZK)

FAST-BLB014Ak. rok: 2022/2023

Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování bakalářské práce.
Individuální návrh konkrétního stavebního objektu nebo jeho části s betonovou nosnou konstrukcí pro pozemní nebo inženýrské stavby a mosty.
Návrh nosného systému. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
• Schopnost správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu bakalářské práce.

Prerekvizity

navrhování betonových konstrukcí, navrhování zděných konstrukcí

Učební cíle

Aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
Správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

NAVRÁTIL, Jaroslav. Předpjaté betonové konstrukce. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-561-7

(CS)

NEČAS, Radim, Jan KOLÁČEK a Josef PANÁČEK. Betonové mosty I. Zásady navrhování. Studijní opora. Brno: FAST VUT, 2014. ISBN 978-80-01-04661-6

(CS)

Doporučená literatura

ZICH, Miloš a Zdeněk BAŽANT. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-693-5

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–9. Vypracování části projektu se zaměřením na nosné betonové konstrukce pozemních nebo inženýrských staveb a mostů. Konzultace. Korekce. 10. Prezentace a obhajoba vypracované části projektu. 11. Zhodnocení vypracované části projektu.