Detail předmětu

Vybrané statě z technických zařízení budov

FAST-DTB042Ak. rok: 2022/2023

Řešení dílčího tématu z vybrané oblasti vytápění, větrání, klimatizace, chlazení, zdravotechniky, plynoistalcí formou teoretické a případně experimentální práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB.

Osnovy výuky

1. Zadání a formulace řešeného tématu.
2. Samostatné studium odborné literatury.
3. Tvorba rešerší.
4. Vytvoření modelu řešeného tématu.
5. Stanovení okrajových podmínek řešení.
6. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení.
7. Vlastní teoretické řešení úlohy.
8. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy.
9. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy.
10. Zpracování a zobecnění výsledků řešení.
11. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy.
12.–13. Prezentace a diskuse zpracované práce.

Učební cíle

Teoretické znalosti v oblasti technických zařízení budov potřebné pro řešení dílčích vědeckých problémů souvisejících s tématem disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání a formulace řešeného tématu. 2. Samostatné studium odborné literatury. 3. Tvorba rešerší. 4. Vytvoření modelu řešeného tématu. 5. Stanovení okrajových podmínek řešení. 6. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení. 7. Vlastní teoretické řešení úlohy. 8. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy. 9. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy. 10. Zpracování a zobecnění výsledků řešení. 11. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy. 12.–13. Prezentace a diskuse zpracované práce.