Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-GTN)

FAST-BFB009Ak. rok: 2022/2023

Seminář je zaměřen k přípravě a zpracování bakalářské práce.
Stanovení základních geotechnických a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané bakalářské práce.
Požadavky na vypracování bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volbu optimálního technologického postupu.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základové konstrukce, podzemní stavby, zemní konstrukce, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování betonových a ocelových konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Zadání individuálního problému k řešení.

2. - 10. Práce na zadání v součinnosti s učitelem.

11. Prezentace výsledků. Zápočet.

Učební cíle

Naučit studenty bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volba optimálního technologického postupu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Speciální zakládání staveb, 2. díl. MASOPUST, Jan. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2006. ISBN 80-7204-489-3. (CS)

Navrhování základových a pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997. MASOPUST, Jan. IC ČKAIT, s.r.o. 2012 ISBN 978-80-87438-21-2.

(CS)

Soil mechanics and foundations. BUDHU Muni. Jihn Wiley and sons, INC. 2007. ISBN 978-0-471-43117-6.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do komplexního bakalářského projektu. 2. Problémy řešení bakalářského projektu. 3. Zadání individuálního bakalářského projektu. 4. Identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí. 5. Koncepce řešení. 6. Alternativy řešení a výběr vhodné alternativy. 7. Řešení definitivního stavu. 8. Individuální konzultace. 9. Individuální konzultace. Prezentace. 10. Prezentace. 11. Závěr. Zápočet.