Detail předmětu

Projektování betonových konstrukcí

FAST-BLB013Ak. rok: 2022/2023

Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí (podklady, předpisy, dokumentace). Podrobnosti a speciální případy v dimenzování a v navrhování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb.
Modelování nosných konstrukcí pomocí výpočetní techniky. Programy pro dimenzování, kreslení výkresů a pro řešení nosných konstrukcí a možnosti jejich praktické aplikace. Procvičování programového vybavení pro řešení vybraných úloh.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost o podrobnostech a speciálních případech v dimenzování a v navrhování betonových nosných konstrukcí.
• Schopnost využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí.
• Schopnost navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek.

Prerekvizity

zatížení, software pro statické řešení konstrukcí, statické modely konstrukcí, navrhování betonových a zděných konstrukcí, předpjatý beton

Osnovy výuky

1. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí – podklady, základní aktualizované normativní předpisy.
2. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí – projektová dokumentace (typy, technická zpráva, statický výpočet, výkresy).
3. Speciálnosti v dimenzování zděných, železobetonových a předpjatých prvků.
4.–5. Podrobnosti a zvláštnosti při návrhu vybraných nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb.
6. Software pro dimenzování, kreslení výkresů tvaru a výztuže a pro řešení nosných konstrukcí.
7.–8. Modelování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb pomocí výpočetní techniky.
9.–11. Návrh vybraného železobetonového a předpjatého konstrukčního prvku.

Učební cíle

Získat znalosti o podrobnostech a speciálních případech v dimenzování a v navrhování betonových nosných konstrukcí.
Využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí.
Navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MENN, Christian. Prestressed Concrete Bridges. Birkhäuser Verlag, 1991. ISBN 0817624147.

(EN)

NAVRÁTIL, Jaroslav. Předpjaté betonové konstrukce. Brno: CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-561-7.

(CS)

Kolektiv autorů. Scia Engineer 2013 Manuals. Nemetschek Scia, 2013.

(EN)

Kolektiv autorů. Vázaná výztuž verze 7.0. RECOC s.r.o., 2014.

(CS)

Doporučená literatura

MAJDÚCH, Dušan. Zásady vystužovania betónových konštrukcií. Bratislava: ALFA, 1984.

(SK)

BALÁZS, György L. (Ed.) et al. Structural Concrete: Textbook on Behaviour, Design and Performance. Lausanne: International Federation for Structural Concrete (fib), 2009. ISBN 978-2-88394-091-81.

(EN)

COLLINS, Michael P. a MITCHELL, Denis. Prestressed Concrete Structures. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991. ISBN 0-13-691635-X.

(EN)

ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: VUT, 2010. ISBN 978-80-7204-693-5.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí – podklady, základní aktualizované normativní předpisy. 2. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí – projektová dokumentace (typy, technická zpráva, statický výpočet, výkresy). 3. Speciálnosti v dimenzování zděných, železobetonových a předpjatých prvků. 4.–5. Podrobnosti a zvláštnosti při návrhu vybraných nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb. 6. Software pro dimenzování, kreslení výkresů tvaru a výztuže a pro řešení nosných konstrukcí. 7.–8. Modelování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb pomocí výpočetní techniky. 9.–11. Návrh vybraného železobetonového a předpjatého konstrukčního prvku.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení podélného profilu terénem. 2. Dodatečně předpjatý mostní nosník: Vytvoření prutového modelu, příčného řezu, návrh předpínací síly na prutovém modelu pomocí ekvivalentního zatížení. 3. Pohyblivé zatížení na prutu, použití dodatečně předpínaného kabelu. Trasování kabelu na prutu, postupná výstavba, 4. Okamžité a provozní ztráty předpětí. Korekce. 5. Lichoběžníková mostní deska: Vytvoření ŽB deskového modelu proměnné výšky, roznos zatížení. 6. Pohyblivé zatížení na desce, kontrola výpočtu, stanovení minimální plochy výztuže. 7. Výpočet nelineárního průhybu s vlivem trhlin, vyztužení a dotvarování. 8. Návrh předpínací síly na deskovém modelu pomocí ekvivalentního zatížení, trasování kabelu v desce, okamžité ztráty předpětím. 9. Lávka tvořená parapetními nosníky spojenými betonovou deskou: Vytvoření deskového modelu s pruty na excentricitě (žebry), náběhy na prutu, využití komponenty ploch žebra. 10. Vyztužování: Použití programu RECOC při vyztužování betonových konstrukcí. Korekce. 11. Odevzdání projektu. Zápočet.