Detail předmětu

Finanční management

FAST-DVB070Ak. rok: 2022/2023

Předmět bude zaměřen na prezentaci současných teoretických trendů v podnikových financích a jejích realizovatelnost v praxi. Hlavní témata zařazena do výuky předmětů budou vycházet z teorie hodnotového managementu ve financích podniků, tj. zejména prezentace přístupů k určování hodnoty podniku, studium procesů fúzí a akvizic, možnosti optimalizace kapitálové struktury podniku, určování nákladů kapitálu, modifikované metody hodnocení plánů rozvoje podniku, analýza faktorů výkonnosti podniku a platebního rizika podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Prerekvizity

Znalost financí podniku na magisterské úrovni.

Osnovy výuky

1. Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních
2.-3. Měření a hodnocení výkonnosti podniků
4.-6. Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers
7.-9. Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu
10.-11. Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření
12.-13. Řízení platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

BRIGHAM, E. F. & M. C. EHRHARDT. Financial Management. Theory and practice. 13. ed. USA: South-Western Cengage Learning, 2011. ISBN 978-1-4390-7810-5.

(EN)

DAMODARAN, A. Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset. 3rd Edition. Hoboken, N. J.: Wiley, 2012. 974 s. ISBN 9781118011522.

(EN)

Doporučená literatura

MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 4. vyd. Praha: Ekopress, 2018. 551 s. ISBN 978-80-87865-38-5.

(CS)

REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012, 142 s. ISBN 978-80-247-1835-4.

(CS)

REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 190 s. ISBN 978-80-247-3441-5.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních

2.-3. Měření a hodnocení výkonnosti podniků

4.-6. Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers

7.-9. Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu

10.-11. Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření

12.-13. Řízení dluhu, platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.