Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-GTN)

FAST-BFB010Ak. rok: 2022/2023

Komplexní specializovaný geotechnický projekt - návrh stavby ve složitých geotechnických podmínkách: stavební a provozní stádia, identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a horninového prostředí, srovnání alternativních řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volbu optimálního technologického postupu.

Prerekvizity

Mechanika zemin, zakládaní staveb, stavební mechanika

Učební cíle

Naučit studenty bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volba optimálního technologického postupu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

POTTS, David M., et al. Finite element analysis in geotechnical engineering: theory. London: Thomas Telford, 1999.

(EN)

POTTS, David M., et al. Finite element analysis in geotechnical engineering: application. London: Thomas Telford, 2001.

(EN)
POWRIE, William. Soil mechanics: concepts and applications. CRC Press, 2018. (EN)
BUDHU, Muniram. Soil mechanics fundamentals. John Wiley & Sons, 2015. (EN)

DUNCAN, J. Michael; WRIGHT, Stephen G.; BRANDON, Thomas L. Soil strength and slope stability. John Wiley & Sons, 2014.

(EN)

OU, Chang-Yu. Deep excavation: Theory and practice. Crc Press, 2014.

(EN)

Recommendations on piling (EA Pfähle). John Wiley & Sons, 2013.

(EN)

MOSELEY, Michael P.; KIRSCH, Klaus. Ground improvement. CRC Press, 2004.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do komplexního specializovaného projektu. 2. Zadání individuálního projektu. 3.–9. Práce na projektu. Individuální konzultace s učitelem. Dílčí prezentace. 10. Finální prezentace projektu a diskuse. 11. Závěr. Zápočet.