Detail předmětu

Stavební stroje (R)

FAST-CW013Ak. rok: 2022/2023

Mechanizace stavebních prací, stroje a strojní zařízení dle technologických etap u objektů pozemního i inženýrského stavitelství, stroje a zařízení pro výrobu stavebních hmot a materiálů, dálkové řízení strojů, stroje a zařízení pro provádění oprav, rekonstrukcí a údržbu, skládkování, demolice, recyklace, předpisy pro provoz stavebních strojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Základní znalosti technologie stavebních procesů, bezpečnost práce ve stavebnictví,základní informace o funkci a využití strojů a strojních sestav.

Osnovy výuky

1.Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy.
2.Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap.
3.Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů.
4.Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů pozemního stavitelství.
5.Speciální stavební stroje pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů inženýrského stavitelství.
6.Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení.
7.Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace.
8.Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy. 2.Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap. 3.Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů. 4.Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů pozemního stavitelství. 5.Speciální stavební stroje pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů inženýrského stavitelství. 6.Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení. 7.Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace. 8.Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Seznámení s předmětem a požadavky na jeho absolvování. Seminární práce - individuální zadání - investiční záměr pro pořízení strojů na zajištění práce vybrané technologické etapy. 2.Konzultace k individuálnímu zadání. 3.Zadání příkladu č.1. Návrh strojní sestavy pro montáž objektu s variantním využitím automobilových a věžových jeřábů. 4.Konzultace k příkladu č.1. 5.Exkurze do výrobny stavebních materiálů. 6.Odevzdání příkladu č.1, konzultace k seminární práci. 7.Prezentace seminárních prací – individuálních zadání. 8.Prezentace seminárních prací, závěrečný test.