Detail předmětu

Kovové mosty 1

FAST-BOA010Ak. rok: 2022/2023

Základní pojmy. Normativní podklady pro navrhování a provádění ocelových mostů.
Zatížení mostních konstrukcí. Zásady pro navrhování kovových mostů. Mostní svršek a mostovka - mosty pozemních komunikací a mosty železniční.
Ocelové mosty trámové - mosty s plnostěnnými hlavními nosníky, mosty s příhradovými hlavními nosníky.
Spřažené ocelobetonové mosty - základní informace.
Zajištění prostorové tuhosti a stability ocelových mostů. Mostní vybavení a příslušenství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti navrhování základních konstrukčních systémů kovových a ocelobetonových mostů, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Prerekvizity

Stavební mechanika: základní zásady statického řešení - prosté a spojité nosníky, příhradové konstrukce. Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Betonové konstrukce - základní zásady navrhování betonových konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Základní pojmy, mostní názvosloví, hlavní části mostu, normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů. Spolehlivost a mezní stavy ocelových mostních konstrukcí.
2. Zatížení mostních konstrukcí – zatížení mostů pozemních komunikací a železničních mostů dopravou, klimatická zatížení. Únava ocelových mostních konstrukcí.
3. Mostní svršek a mostovka železničních mostů – základní typy, zásady konstrukčního uspořádání.
4. Mostní svršek a mostovka mostů pozemních komunikací – základní typy, zásady konstrukčního uspořádání.
5. Prvkové mostovky – principy statického působení, zásady řešení prvků mostovky.
6. Deskové mostovky ocelové (ortotropní desky) – principy statického řešení, ochabnutí smykem širokých pásů.
7. Trámové mosty s plnostěnnými hlavními nosníky – principy statického řešení, boulení štíhlých stěn.
8. Spřažené ocelobetonové trámové mosty – základní principy působení, zásady statického řešení.
9. Nosníkové rošty – základní zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení.
10. Trámové mosty s příhradovými hlavními nosníky – zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení.
11. Ztužidla mostních konstrukcí – typy, funkce, zatížení, statické řešení. Mostní vybavení a příslušenství.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Pechar, J., Bureš, J., Schindler, A. Kovové mosty, SNTL Praha, 1990, 528 s. ISBN 80-03-00523-X.

(CS)

Schindler, A., Bureš, J., Pechar, J. Navrhování ocelových mostů, SNTL/ALFA Praha, 1980, 488 s.

(CS)

Kvočák, V., Vičan, J. a kol. Navrhovanie oceľových mostov podľa európskych noriem, TU v Košiciach, 2013, 356 s. ISBN 978-80-553-1614-7.

(SK)

Doporučená literatura

Manual of Bridge Engineering, edited by M.J. Ryall, G.A.R. Parke and J.E. Harding, Thomas Telford Ltd., London 2000, 1012 pp. ISBN 0 7277 2774 5.

(EN)

Pechal, A. Mosty - Bridges, A. Pechal: Brno 2009, 270 s. ISBN 978-80-254-5279-0.

(CS)

Aktuálně platné normativní dokumenty související s obsahem předmětu.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy, mostní názvosloví, hlavní části mostu, normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů. Spolehlivost a mezní stavy ocelových mostních konstrukcí. 2. Zatížení mostních konstrukcí – zatížení mostů pozemních komunikací a železničních mostů dopravou, klimatická zatížení. Únava ocelových mostních konstrukcí. 3. Mostní svršek a mostovka železničních mostů – základní typy, zásady konstrukčního uspořádání. 4. Mostní svršek a mostovka mostů pozemních komunikací – základní typy, zásady konstrukčního uspořádání. 5. Prvkové mostovky – principy statického působení, zásady řešení prvků mostovky. 6. Deskové mostovky ocelové (ortotropní desky) – principy statického řešení, ochabnutí smykem širokých pásů. 7. Trámové mosty s plnostěnnými hlavními nosníky – principy statického řešení, boulení štíhlých stěn. 8. Spřažené ocelobetonové trámové mosty – základní principy působení, zásady statického řešení. 9. Nosníkové rošty – základní zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení. 10. Trámové mosty s příhradovými hlavními nosníky – zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení. 11. Ztužidla mostních konstrukcí – typy, funkce, zatížení, statické řešení. Mostní vybavení a příslušenství.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dispoziční uspořádání železničního mostu s prvkovou mostovkou nebo s kolejovým ložem (podle individuálního zadání). 2. Zatížení železničního mostu. 3.–4. Podrobný statické řešení prvků mostovky – podélníky prvkové mostovky nebo podélné výztuhy mostovky s kolejovým ložem: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů. 5.–6. Podrobný statické řešení prvků mostovky – příčníky: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů. 7. Předběžný (orientační) statický návrh hlavních nosníků: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů. 8.–9. Statické řešení ztužidel. 10.–11. Konstrukční řešení prvků a detailů mostovky a hlavních nosníků: zpracování výkresové dokumentace.