Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-KDK)

FAST-BOB011Ak. rok: 2022/2023

Seminář je cílen k přípravě a zpracování bakalářské práce, a to se zaměřením na problematiku ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů.
Zvýrazněny budou zejména oblasti, týkající se výběru a použití materiálů, statického a konstrukčního řešení, zásad dimenzování prvků, spojů, přípojů a detailů konstrukce, působení nosných konstrukcí s přihlédnutím k jejich realizaci, revizím, případně rekonstrukcím a přestavbám.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu prohloubení znalostí v oblasti navrhování a realizace kovových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů, zejména s ohledem na problematiku v souvislosti s konkrétním zaměřením bakalářské práce.

Prerekvizity

Znalost navrhování prvků a spojů kovových a dřevěných konstrukcí. Principy stavební mechaniky, pružnosti, pevnosti a plasticity nutné pro návrh jednodušší ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

BALIO, G. and MAZZOLANI, F. M. Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999.

(EN)

SALMON, C.G. and JOHNSON, J.E. Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997.

(EN)

BLASS, H.J. et al. Timber Engineering - STEP 1, Centrum Hout, The Netherlands, 1995.

(EN)

BLASS, H.J. et al. Timber Engineering - STEP 2, Centrum Hout, The Netherlands, 2004.

(EN)

Pilgr, M. Kovové konstrukce – Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6, CERM Brno, 2013. ISBN 978-80-7204-807-6.

(CS)

Doporučená literatura

ESDEP - European Steel Design Education Programme, SCI, London, CD ROM, SCI, Ascot, U.K., ESDEP Society, 2000.

(EN)

Aktuálně platné normativní dokumenty související s obsahem předmětu.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání projektu. 2.–3. Geometrické a dispoziční řešení konstrukce, předběžný statický výpočet. 4.–6. Řešení projektu: modelování, statické výpočty, dimenzování. Konzultace s vedoucím bakalářské práce. 7.–9. Řešení projektu: konstrukční řešení, výkresová dokumentace. Konzultace s vedoucím bakalářské práce. 10. Kompletace projektu. 11. Prezentace projektu.