Detail předmětu

Chemie a technologie vody (V)

FAST-BC051Ak. rok: 2022/2023

Chemické a fyzikální vlastnosti přírodních vod a městských odpadních vod.
Významné chemické a biochemické procesy probíhající ve vodním prostředí, zákonitosti růstu mikroorganismů a jejich základní životní podmínky, rozdělení mikroorganismů podle způsobu získání energie a zdroje uhlíku.
Technologické metody úpravy pitné vody, koagulace, filtrace, desinfekce, odstranění agresivního oxidu uhličitého, odstranění železa a manganu, adsorpce, odstranění vápníku a hořčíku, použití měničů iontů.
Mechanické a biologické způsoby čištění městských odpadních vod, aerobní metody, aktivace, biofilmové reaktory, přírodní způsoby čištění odpadních vod, odstranění nutrientů z vod použitím biologických a chemických metod.
Produkce čistírenského kalu, jeho úprava a stabilizace, zejména anaerobním procesem, a jeho další zpracování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - základy hydrochemie, podstatu vodárenských techonologií a procesů čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů.

Prerekvizity

Anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, logaritmy, základy diferenciálního a integrálního počtu.

Osnovy výuky

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod
Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha
Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vod
Čiření
Filtrace, adsorpce
Hygienické zabezpečení vody
Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy
Životní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů
Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod
Aktivace, aerace
Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod
Biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod
Anaerobní procesy, zpracování kalu

Učební cíle

základy hydrochemie, chemická resp. biochemická podstata vodárenských techonologií, procesy čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MALÁ J., MALÝ J. 2005. Chemie a technologie vody. Studijní opora. Vydal CERM.

(CS)

MALÝ J., MALÁ J. Chemie a technologie vody. Brno: Vydavatelství ARDEC s.r.o., 2006, 329 s. ISBN 80-86020-50-9.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vod Čiření Filtrace, adsorpce Hygienické zabezpečení vody Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy Životní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod Aktivace, aerace Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod Biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod Anaerobní procesy, zpracování kalu

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty Silné kyseliny a zásady, neutralizace Slabé kyseliny a zásady, mechanické odkyselování vod Odkyselování vápencem a dolomitem, uhličitanová rovnováha Odželezování vody Odmanganování vody Stanovení koncentrace organických látek ve vodách Koagulace železitou solí Koagulace hlinitou solí Změkčování vody chemickými způsoby Změkčování vody ionexy Oxygenační kapacita, zápočtový test Chemický rozbor neznámého vzorku vody, zápočet