Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-ZEL)

FAST-BNB006Ak. rok: 2022/2023

Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech, konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech.
Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury, organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře.
Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje, měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy.
Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu, zařízení v kolejišti.
Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení.
Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb, zejména stavebního zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student získá přípravu pro zpracování bakalářské práce.

Prerekvizity

Stavba železniční dopravní cesty – železniční svršek a spodek, geometrické parametry koleje, základy technologie traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy.

Učební cíle

Cílem předmětu je příprava zpracování bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

PLÁŠEK, Otto, Pavel ZVĚŘINA, Richard SVOBODA a Milan MOCKOVČIAK. Železniční stavby: Železniční spodek a svršek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7.

(CS)

IŽVOLT, Libor, Janka ŠESTÁKOVÁ a Michal ŠMALO. Železničné staviteľstvo 2: Diagnostika, mechanizácia prác a technologické postupy údržby železničnej jazdnej dráhy. Žilina: EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1169-9.

(SK)

IŽVOLT, Libor. Železničný spodok: namáhanie, diagnostika, navrhovanie a realizácia konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku. V Žiline: Žilinská univerzita, 2008. ISBN 978-808-0708-023.

(SK)

Doporučená literatura

BONNETT, Clifford F. Practical railway engineering. 2nd ed. London: Imperial College Press, c2005. ISBN 1-86094-515-5.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Železniční přejezdy, rozhledové poměry na přejezdech. 2. Konstrukce přejezdové vozovky, dopravní značení a bezpečnost na přejezdech. 3. Zásady dohlédací činnosti, hodnocení technického stavu kolejové infrastruktury. 4. Organizace údržbové činnosti na kolejové infrastruktuře. 5. Metody a měřicí prostředky pro sledování geometrických parametrů koleje. 6. Měřicí drezíny a měřící vozy a jejich výstupy. 7. Úvod do problematiky zabezpečovacích, řídících a informačních systémů pro železniční dopravu. 8. Zařízení zabezpečovacího zařízení v kolejišti. 9. Úvod do problematiky elektrických napájecích systémů – vrchní trakční vedení. 10. Uplatnění zásad pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu při navrhování železničních staveb. 11. Stavební zařízení pro cestující v železničních stanicích a zastávkách.