Detail předmětu

Stavby s nízkou energetickou náročností

FAST-CH007Ak. rok: 2022/2023

Navrhování nízkoenergetických objektů s využitím pasivních prvků slunečních systémů. Seznámí se s využitím aktivních slunečních systémů a obnovitelných zdrojů energie. Na příkladě konkrétní dispozice bude provedeno posouzení RD či bytového domu a jeho úprava na nízkoenergetický nebo pasivní dům. Bude provedena bilance spotřeby energie a tepelných zisků za otopné období, stanovena úspora energie, výpočet nákladů na vytápění a orientační výpočet ekonomických ukazatelů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student navrhne a zhodnotí objekt, který splňuje kriteria pro nízkoenergetický nebo pasivní dům. Včetně posouzení kritických detailů.

Prerekvizity

Základní znalosti tepelné ochrany staveb, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Osnovy výuky

1. Principy nízkoenergetických objektů
2. Zásady návrhu nízkoenergetického domu a jeho tepelná bilance
3. Požadavky tepelné ochrany budov pro energeticky úsporné budovy
4. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna)
5. Tepelné vazby konstrukcí (základy, podlaha, kout, ostění a nadpraží)
6. Vzduchotěsnost objektu
7. Větrání a vytápění, zdroje tepla
8. Klimatizační sousatvy, chlazení. Příprava teplé vody
9. Výpočetní programy a simulace celoroční spotřeby tepla a chladu
10. Výplně otvorů pro nízkoenergetické domy
11. Ekonomické a užitné hodnocení nízkoenergetických staveb
12. Exkurze na nízkoenergetický dům
13. Energetická legislativa

Učební cíle

Osvojení správného způsobu návrhu a hodnocení objektu, který splňuje kriteria nízkoenergetického, pasivní nebo nulového domu na kokrétním projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy nízkoenergetických objektů 2. Zásady návrhu nízkoenergetického domu a jeho tepelná bilance 3. Požadavky tepelné ochrany budov pro energeticky úsporné budovy 4. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna) 5. Tepelné vazby konstrukcí (základy, podlaha, kout, ostění a nadpraží) 6. Vzduchotěsnost objektu 7. Větrání a vytápění, zdroje tepla 8. Klimatizační sousatvy, chlazení. Příprava teplé vody 9. Výpočetní programy a simulace celoroční spotřeby tepla a chladu 10. Výplně otvorů pro nízkoenergetické domy 11. Ekonomické a užitné hodnocení nízkoenergetických staveb 12. Exkurze na nízkoenergetický dům 13. Energetická legislativa

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy nízkoenergetických objektů, zadání semestrální práce po skupinách 2. - 4. Návrh obákly budovy, posouzení tepelných vazeb a mostů 5. - 7. Návrh technických soustav v objektu 8. - 9. Celkové posouzení objektu v počítačových programech 10. Průkaz energetické náročnosti budovy 11. - 12. Prezentace jednotlivých projektů 13. Zápočet