Detail předmětu

Speciální metody zakládání (S)

FAST-CF002Ak. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu jsou rozbory vybraných technologií speciálního zakládání staveb s důrazem na jejich specifika a jejich využití v pozemním a inženýrském stavitelství.
Návrh a posouzení konstrukce bude vždy v souladu s technologií dané konstrukce.

Pilotové základy - zaměření hlavně na na skupinový efekt.
Pažící konstrukce - návrh a posouzení jednotlivých částí pažících systémů včetně kotev a rozpěr.
Aplikace metody závislých tlaků.
Mikropiloty – využití mikropilot, statický výpočet.
Trysková injektáž - statický výpočet, konstrukční detaily.
Hřebíkování svahů - statický výpočet.
Speciální problémy – agresivní prostředí – ochrana prvků hlubinného zakládání staveb; poddolovaná území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.
Procvičení jednotlivých oblastí speciálního zakládání staveb bude formou semestrálního projektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - navrhnout základové konstrukce náročných staveb ve složitých geotechnických podmínkách, seznámí se s moderními technologiemi speciálního zakládání staveb.

Prerekvizity

Mechanické chování zemin, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí, základní znalosti navrhování základových konstrukcí a pažení stavebních jam.

Osnovy výuky

1. Úvod do moderních metod speciálního zakládání. Přehled literatury, norem, odborných časopisů.
2. Aspekty geotechnického průzkumu.
3. Pilotové zaklády – osamělá pilota (osově a příčně zatížená).
4. Pilotové zaklády – skupina pilot.
5. Mikropiloty – technologie, využití, statický výpočet.
6. Pažící konstrukce - konstrukční detaily a jejich specifika (mikrozáporové, štětové a záporové pažení).
7. Pažící konstrukce - konstrukční detaily a jejich specifika (pilotové stěny, podzemní stěny).
8. Moderní způsoby statického výpočtu pažících konstrukcí.
9. Trysková injektáž - základový a pažící prvek.
10. Zlepšování podloží.
11. Hřebíkování svahů.
12.Speciální problémy – agresivní prostředí – hlubinného zakládání staveb.
13.Zakládání na poddolovaném území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.

Učební cíle

Naučit studenty navrhnout základové konstrukce náročných staveb ve složitých geotechnických podmínkách.Seznámit studenty s moderními technologiemi speciálního zakládání staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Turček, P., Hulla, J.: Zakladanie stavieb, Jaga group, 2004, 8088905990 (SK)

Turček, P.: Geotechnické problémy pri zakladaní stavieb. : Poruchy, rekonštrukcie a sanácie, Jaga group, 1996, 8096709585

(SK)

Doporučená literatura

Masopust, J. a kol.: Rizika prací speciálního zakládání staveb, ČKAIT, 2011, 9788087438107

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do moderních metod speciálního zakládání. Přehled literatury, norem, odborných časopisů. 2. Aspekty geotechnického průzkumu. 3. Pilotové zaklády – osamělá pilota (osově a příčně zatížená). 4. Pilotové zaklády – skupina pilot. 5. Mikropiloty – technologie, využití, statický výpočet. 6. Pažící konstrukce - konstrukční detaily a jejich specifika (mikrozáporové, štětové a záporové pažení). 7. Pažící konstrukce - konstrukční detaily a jejich specifika (pilotové stěny, podzemní stěny). 8. Moderní způsoby statického výpočtu pažících konstrukcí. 9. Trysková injektáž - základový a pažící prvek. 10. Zlepšování podloží. 11. Hřebíkování svahů. 12.Speciální problémy – agresivní prostředí – hlubinného zakládání staveb. 13.Zakládání na poddolovaném území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrálního projektu. 2. Návrh a posouzení hlubinného založení včetně výkresové dokumentace. 3. Návrh (metoda závislých tlaků) a posouzení štětovnicové stěny včetně výkresové dokumentace. 4. Návrh (metoda závislých tlaků) a posouzení pilotové stěny včetně výkresové dokumentace. 5. Návrh a posouzení založení jeřábu (mikropiloty) včetně výkresové dokumentace. 6. Návrh a posouzení hřebíkovaného svahu včetně výkresové dokumentace. 7. Prezentace projektu. Zápočet.