Detail předmětu

Zděné konstrukce (K)

FAST-BLA009Ak. rok: 2022/2023

Historie, druhy a trendy vývoje zděných konstrukcí a jejich navrhování. Základní materiály pro zděné konstrukce. Pevnost a přetvárnost zdiva. Rozbor účinků vzpěru a výstřednosti.
Jednovrstvé nevyztužené stěny a pilíře. Mezní stavy únosnosti. Rozbor základních způsobů namáhání zděných konstrukcí. Mezní stavy použitelnosti.
Konstrukční systémy zděných staveb. Zděné klenby. Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek. Vyztužené a předpjaté zdivo. Zjednodušené metody návrhu. Požární odolnost. Rekonstrukce a zesilování zdiva. Specifické problémy inženýrských a mostních zděných konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost navrhovat zděné objekty, sestavovat jejich výpočtový model, zpracovat statický výpočet a výkresovou dokumentaci podle platných předpisů a norem.
• Schopnost kontrolovat správné technologické provádění zděných konstrukcí.

Prerekvizity

stavební mechanika, pružnost, dimenzování betonových prvků

Osnovy výuky

1. Vývoj zděných konstrukcí a jejich navrhování. Materiály pro zděné konstrukce. Konstrukční uspořádání.
2. Pevnosti a deformační vlastnosti zdiva. Vliv štíhlosti.
3. Únosnost zděných prvků namáhaných dostředným a mimostředným tlakem.
4. Únosnost zděných prvků namáhaných ohybem, smykem, tahem a soustředěným tlakem.
5. Použitelnost, konstrukční zásady.
6. Všeobecné zásady navrhování zděných konstrukcí a objektů. Statické řešení halových zděných objektů.
7. Statické řešení vícepodlažních zděných budov s poddajnými a s tuhými vodorovnými konstrukcemi.
8. Vyztužené a předpjaté zdivo.
9. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Statické řešení zděných kleneb. Specifika při řešení inženýrských a mostních zděných konstrukcí.
10. Zjednodušené metody návrhu, požární odolnost.
11. Rekonstrukce a zesilování zdiva.

Učební cíle

Naučit se navrhovat zděné objekty, sestavovat jejich výpočtový model, zpracovat statický výpočet a výkresovou dokumentaci podle platných předpisů a norem.
Kontrolovat správné technologické provádění zděných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

McKENZIE, W. M. C. Design of Structural Masonry. Palgrave Macmillan, 2001. ISBN 0333792378.

(EN)

HENDRY, A. W., SINHA, B. P. a DAVIES, S. R. Design of Masonry Structures. London: Spon Press, 1997. ISBN 0419215603.

(EN)

KOŠATKA, Pavel, LORENZ, Karel a VAŠKOVÁ, Jitka. Zděné konstrukce 1. Praha: ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03463-1.

(CS)

Doporučená literatura

ROBERTS, John J., TOVEY, Alan K. a FRIED, Anton. Concrete Masonry Designer´s Handbook. London: Spon Press, 2001. ISBN 0-419-19440-1.

(EN)

LORENZ, Karel. Zděné konstrukce. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-00718-9.

(CS)

AMRHEIM, James E. Reinforced Masonry Engineering Handbook: Clay and Concrete Masonry. New York: MIA, CRS Press, 1998. ISBN 0849375517.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj zděných konstrukcí a jejich navrhování. Materiály pro zděné konstrukce. Konstrukční uspořádání. 2. Pevnosti a deformační vlastnosti zdiva. Vliv štíhlosti. 3. Únosnost zděných prvků namáhaných dostředným a mimostředným tlakem. 4. Únosnost zděných prvků namáhaných ohybem, smykem, tahem a soustředěným tlakem. 5. Použitelnost, konstrukční zásady. 6. Všeobecné zásady navrhování zděných konstrukcí a objektů. Statické řešení halových zděných objektů. 7. Statické řešení vícepodlažních zděných budov s poddajnými a s tuhými vodorovnými konstrukcemi. 8. Vyztužené a předpjaté zdivo. 9. Vodorovné konstrukce z cihelných tvarovek. Statické řešení zděných kleneb. Specifika při řešení inženýrských a mostních zděných konstrukcí. 10. Zjednodušené metody návrhu, požární odolnost. 11. Rekonstrukce a zesilování zdiva.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristiky materiálu. Zděný pilíř namáhaný svislým zatížením. 2. Obvodová stěna budovy s dřevěnými stropy. 3. Interakční diagram zděného pilíře tvaru T. 4. Obvodová nosná stěna patrové budovy (část 1). 5. Obvodová nosná stěna patrové budovy (část 2). 6. Suterénní stěna s výztuží – zatížená zemním tlakem. 7. Stěna zatížená soustředným zatížením. 8. Nadokenní překlad s výztuží. 9. Zděná klenba. 10. Zděný klenutý překlad. 11. Odevzdání projektu. Zápočet.