Detail předmětu

Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí

FAST-CW015Ak. rok: 2022/2023

Beton jako konstrukční materiál, primární a sekundární doprava čerstvého betonu, bednění betonových a železobetonových konstrukcí, vyztužování a betonáž, zásady montáže objektů z železobetonových prvků, rekonstrukce a sanace betonovych konstrukcí, kontroly jakosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí, tedy seznámí se s technologií betonu, prováděním železobetonových konstrukcí a užitím železobetonových prvků v montovaných konstrukcích. Získá znalosti i o rekonstrukcích a sanacích betonových konstrukcí.

Prerekvizity

Základy statického řešení betonových konstrukcí, stavební mechanika, zkoušení vlastností čerstvého i ztvrdlého betonu.

Osnovy výuky

1. Terminologie, výrobní a manipulační postupy, charakteristické vlastnosti čerstvého betonu.
2. Bednění, technologické postupy.
3. Vyztužování, ukládání čerstvého betonu do bednění, zhutňování.
4. Masivní konstrukce, betonování za zvláštních podmínek, kontrola jakosti.
5. Montované konstrukce, montážní postupy, fixace, kontrola jakosti.
6. Způsoby sanací a rekonstrukcí betonových konstrukcí, diagnostika.
7. Druhy povrchu betonových konstrukcí a způsoby jejich sanací.
8. Statické sanace.

Učební cíle

Seznámit studenta s technologií betonu, železobetonových konstrukcí a užití železobetonových prvků v montovaných konstrukcích, jejich rekonstrukcemi a sanacemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

DOČKAL, Karel a Jan SEDLÁČEK. Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí. Studijní opora. Brno: FAST VUT, 2009.

(CS)

BAŠKOVÁ, Renáta. Realizácia betónových konštrukcií. Stavebný trh 2008. ISBN 978-80-969877-4-0.

(SK)

Doporučená literatura

LADRA, Josef a kol. Technologie staveb 11 - Realizace železobetonové monolitické konstrukce budov. Praha: ČVUT, 2002. ISBN 978-80-010-2487-4

(CS)

BREUGEL, van K.. Concrete Durability and Service Life Planning – ConcreteLife’09. RILEM Publications SARL, 2009.
ISBN 978-2-35158-074-5

(EN)

BAŽANT, Zdeněk. Statika při rekonstrukcích objektů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015, 6. vyd. ISBN 978-80-7204-912-7

(CS)

KASAL, Pavel., HELA, Rudolf., FINKOUS, Petr a LORENC, Václav. Pohledový beton. Technická pravidla ČBS O3 (2018). Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. 978-80-906759-3-3

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Terminologie, výrobní a manipulační postupy, charakteristické vlastnosti čerstvého betonu. 2. Bednění, technologické postupy. 3. Vyztužování, ukládání čerstvého betonu do bednění, zhutňování. 4. Masivní konstrukce, betonování za zvláštních podmínek, kontrola jakosti. 5. Montované konstrukce, montážní postupy, fixace, kontrola jakosti. 6. Způsoby sanací a rekonstrukcí betonových konstrukcí, diagnostika. 7. Druhy povrchu betonových konstrukcí a způsoby jejich sanací. 8. Statické sanace.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s programem cvičení, podmínky a požadavky pro udělení zápočtu, individuální zadání monolitické konstrukce pro cvičení celého semestru 2. Zadání, obsah a struktura technologického předpisu pro zadanou monolitickou konstrukci – hlavní výstup ze cvičení, zpracováváno a konzultováno průběžně po dobu celého semestru, doplňováno přílohami zpracovávanými v následujících cvičeních 3. Výpočet doby zrání betonu pro odbednění, časový plán, kontrolní a zkušební plán – vše pro zadanou monolitickou konstrukci jako součást technologického předpisu 4. Projekt bednění zadané konstrukce zpracovaný ručně nebo s využitím dostupného programového vybavení – půdorys, charakteristické řezy, detaily, výpis prvků 5. Technologicko-ekonomická studie s cílem nalezení nejúspornější varianty z hlediska nákladů na beton, mzdy a bednění 6. Individuální zadání příkladu sanace železobetonové konstrukce – např. zesílení nosníku, návrh řešení, výpočet. 7. Vyhodnocení a kontrola zadaných úkolů z 6. cvičení 8. Zhodnocení zadaných úkolů, obhajoba navržených řešení.