Detail předmětu

Zkušebnictví a řízení jakosti

FAST-BIB006Ak. rok: 2022/2023

Legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality, normy k systémům managementu, definice základních pojmů k systémům managementu, Všeobecné zásady systémů managementu, management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby, požadavky na zkušební laboratoře, statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti, navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány, novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Schopnosti a dovednosti z oblasti řízení, měření, monitorování, analýzy a zlepšování kvality procesů a produktů v podmínkách stavebních podniků.

Prerekvizity

Základní znalosti o metodách stavebního zkušebnictví, základní znalosti popisné statistiky, základní přehled o možnostech kontroly kvality ve stavební výrobě.

Osnovy výuky

1. Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu.
2. Požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
3. Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality.
4.–5. Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu. Všeobecné zásady systémů managementu – I, II.
6. Management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby.
7. Požadavky na zkušební laboratoře.
8. Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek.
9. Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti.
10. Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.
11. Novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Učební cíle

Schopnosti a dovednosti z oblasti řízení, měření, monitorování, analýzy a zlepšování kvality procesů a produktů v podmínkách stavebních podniků a požadavcích na způsobilost akreditovaných stavebních zkušebních laboratoří.
Předmět je koncipován tak, aby odpovídal harmonizovanému schématu vzdělávání EFQM a umožnil studentům po jeho absolvování získat základní dovednosti a znalosti pro funkce, interního auditora kvality, metrologa nebo konzultanta pro oblast řízení kvality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Vymazal, T., Misák, P.: Studijní opora BI53 Zkušebnictví a řízení jakosti. FAST VUT v Brně, 2007.

(CS)

ILAC: ILAC-G8 Guidelines on Assessment and Reporting of Compliance with Specification. ILAC, 2004.

(EN)

Tomáš Vymazal: Jakost ve stavebnictví. CERM Brno, 2003.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu. 2. Požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce. 3. Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality. 4.–5. Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu. Všeobecné zásady systémů managementu – I, II. 6. Management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby. 7. Požadavky na zkušební laboratoře. 8. Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek. 9. Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti. 10. Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány. 11. Novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání seminární práce. 2.–3. Vybrané jednoduché nástroje řízení kvality. 4.–5. Hodnocení rizik a nebezpečí. 6.–7. Zajišťování kvality výsledků zkoušek. 8. Plánování experimentu (DOE) a dům kvality (QFD). 9. Zkušební metody a jejich validace. 10. Prezentace seminárních prací. 11. Zápočet.