Detail předmětu

Stavby s nízkou energetickou náročností

FAST-NHB044Ak. rok: 2022/2023

Navrhování Budov s téměř nulovou spotřebou a Pasivních domů s využitím pasivních prvků slunečních systémů. Seznámí se s využitím aktivních slunečních systémů a obnovitelných zdrojů energie. Na příkladě konkrétní dispozice bude provedeno posouzení RD či bytového domu a jeho úprava na vyhovující stav. Bude provedena bilance spotřeby energie a tepelných zisků za otopné období, stanovena úspora energie a výpočet dalších ukazatelů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student navrhne a zhodnotí objekt, který splňuje kritéria pro nízkoenergetický nebo pasivní dům. Včetně posouzení kritických detailů.

Prerekvizity

Základní znalosti tepelné ochrany staveb, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Osnovy výuky

1. Principy nízkoenergetických objektů.
2. Zásady návrhu nízkoenergetického domu.
3. Požadavky tepelné ochrany budov pro energeticky úsporné budovy.
4. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna).
5. Tepelné vazby konstrukcí (základy, podlaha, kout, ostění a nadpraží).
6. Výplně otvorů pro pasivní domy.
7. Větrání, vytápění a příprava teplé vody.
8. TZB systémy a obnovitelné zdroje energie.
9. Výpočetní programy a simulace celoroční spotřeby tepla a chladu.
10. Energetická legislativa a průkaz.
11. Vzduchotěsnost objektu.
12. Příklady objektů v praxi.
13. Vady, poruchy a rekonstrukce budov.

Učební cíle

Osvojení správného způsobu návrhu a hodnocení objektu, který splňuje kriteria nízkoenergetického, pasivní nebo nulového domu na kokrétním projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Zákon č.406/2000 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky ve znění pozdějších předpisů. 2000.

(CS)

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU O energetické náročnosti budov (EPBD II). 2002.

(CS)

ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov. ČNI Praha.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy nízkoenergetických objektů. 2. Zásady návrhu nízkoenergetického domu a jeho tepelná bilance. 3. Požadavky tepelné ochrany budov pro energeticky úsporné budovy. 4. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna). 5. Tepelné vazby konstrukcí (základy, podlaha, kout, ostění a nadpraží). 6. Vzduchotěsnost objektu. 7. Větrání a vytápění, zdroje tepla. 8. Klimatizační sousatvy, chlazení. Příprava teplé vody. 9. Výpočetní programy a simulace celoroční spotřeby tepla a chladu. 10. Výplně otvorů pro nízkoenergetické domy. 11. Ekonomické a užitné hodnocení nízkoenergetických staveb. 12. Exkurze na nízkoenergetický dům. 13. Energetická legislativa.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy nízkoenergetických objektů, zadání semestrální práce po skupinách. 2.–4. Návrh obákly budovy, posouzení tepelných vazeb a mostů. 5.–7. Návrh technických soustav v objektu. 8.–9. Celkové posouzení objektu v počítačových programech. 10. Průkaz energetické náročnosti budovy. 11.–12. Prezentace jednotlivých projektů. 13. Zápočet.