Detail předmětu

Kontrola a dokumentování stavebních procesů

FAST-CW058Ak. rok: 2022/2023

Činnosti spojené s kontrolou výstavby, kontroly prováděné pracovníky výrobního podniku a stavebního dozoru, teorie měření, metodika sběru dat v terénu, postupy praktických zkoušek a ověřování kvality, vyhodnocování získaných výsledků, porovnání s platnými technickými normami, forma vyhodnocení zkoušek, prezentace získaných výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Požadovány jsou znalosti z oblasti technologie staveb, důležitá je znalost postupů provádění základních dílčích stavebních procesů a jejich návaznosti.

Osnovy výuky

1. Problematika kontroly stavebního procesu, související legislativa, provázanost ČSN, technologických předpisů a smlouvy o dílo, aplikace kontrolních a zkušebních plánů.
2. Teorie měřících postupů, fyzikální podstata digitálního měření neelektrických veličin.
3. Vstupní kontroly materiálů a připravenosti staveb.
4. Kontroly a zkoušky spojené s průběhem provádění zemních prací.
5. Kontroly při provádění vrchní hrubé stavby.
6. Kvalita prací vnitřních a dokončovacích.
7. Testy spojené s tepelnou ochranou budov.
8. Dokumentování průběhu provádění kontrol stavebních procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Problematika kontroly stavebního procesu, související legislativa, provázanost ČSN, technologických předpisů a smlouvy o dílo, aplikace kontrolních a zkušebních plánů. 2. Teorie měřících postupů, fyzikální podstata digitálního měření neelektrických veličin. 3. Vstupní kontroly materiálů a připravenosti staveb. 4. Kontroly a zkoušky spojené s průběhem provádění zemních prací. 5. Kontroly při provádění vrchní hrubé stavby. 6. Kvalita prací vnitřních a dokončovacích. 7. Testy spojené s tepelnou ochranou budov. 8. Dokumentování průběhu provádění kontrol stavebních procesů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady zpracování výsledků měření a vyhodnocování dat, proškolení bezpečnosti práce. 2. Seznámení s mechanickými a digitálními měřidly (sběrnice, čidla), odečty a chyby měření. 3. Měření vlastností materiálů zabudovávaných konstrukcí, význam vstupní kontroly. 4. Vybrané praktické zkoušky spojené s procesem zemních prací. 5. Praktické kontroly při provádění vrchní hrubé stavby, geometrická přesnost konstrukcí. 6. Zjišťování vlastností podkladů a omítek, zjišťování vlhkosti zdiva. 7. Ověření kvality prací vnitřních a dokončovacích s důrazem na tepelnou ochranu budov. 8. Prezentace a kontrola zpracovaných zadání.