Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-KDK)

FAST-BOB012Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování nosných ocelových, dřevěných nebo spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů (např. způsoby řešení složitějších případů zatížení, spojů a detailů). Rovněž je zaměřen na širší zvládnutí zásad provádění, realizace a zakreslování ocelových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu prohloubení znalostí v oblasti navrhování a realizace kovových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů, zejména s ohledem na problematiku v souvislosti s konkrétním zaměřením bakalářské práce.

Prerekvizity

- Znalosti stavební mechaniky, pružnosti a plasticity (určení vnitřních sil, průřezové charakteristiky).
- Znalosti a principy navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů.
- Schopnosti sestavování výpočtových modelů jednoduchých halových objektů.
- Schopnosti stanovení a aplikace základních typů zatížení na konstrukce dle EC (vlastní tíha, sníh, vítr).
- Znalosti navrhování ocelových, dřevěných či ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení, dle EC.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MAREK, Pavel. Kovové konstrukce pozemních staveb. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1985.

(CS)

HOLICKÝ, Milan a Jana MARKOVÁ. Zásady navrhování stavebních konstrukcí: příručka k ČSN EN 1990. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2007. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-27-6.

(CS)

Doporučená literatura

DA SILVA, L. S., SIMÕES, R., GERVÁSIO, H., Design of Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Berlin: ECCS – European Convention for Constructional Steelwork, 2016. ISBN 978-92-9147-134-8.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Normativní podklady k zatížení, posouzení, provádění a zakreslování ocelových, dřevěných a spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů. 2.–3. Řešení statických schémat a výpočtových modelů, stanovení a aplikace zatížení, vnitřní síly. 4.–5. Posouzení řešené konstrukce na základě aktuálně platných norem EC. 6.–9. Výběr a řešení vybraných směrných detailů a spojů řešené konstrukce, analytické řešení přípojů a konstrukčních detailů. 10.–11. Montážní postup. Výkresy dispozice a vybraných detailů konstrukce, včetně výpisu prvků. Technická zpráva.