Detail předmětu

Projektové řízení staveb 2

FAST-CV009Ak. rok: 2022/2023

V předmětu si studenti prohloubí a rozšíří svoje znalosti získané v předmětu Projektového řízení I. Pozornost je zaměřena na výstavbové projekty z pohledu zhotovitelů staveb. Součástí výuky je stavebně technologická příprava zabývající se výrobním procesem a metodami stavění. Podrobně se probírá proudová metoda a s ní spojené vyvažování a kloubení dílčích proudů. Součástí výuky je návrh a provádění zařízení staveniště. S realizací staveb je spojen projektový controling, zabezpečení kvality, bezpečnost a ochrana zdraví a ochrana životního prostředí. Studenti pracují s programem Contec.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb.

Prerekvizity

Zvládnuté základy projektového řízení, fázování projektů spojených s výstavbou, obsah a metody plánování a realizace staveb, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy.

Osnovy výuky

1. Projektové řízení, řízení projektu výstavby, typy činností a partneři ve výstavbě
2. Organizace a definice stavebního podniku, stavebně technologická příprava, řízení výrobních procesů, základní pojmy
3. Průběh stavební zakázky jako projektu, výrobní proces, metody stavění, proudová metoda
4. Parametry proudu, druhy proudů, doba trvání proudu, schéma postupu proudu, vyvažování proudů, kloubení dílčích proudů
5. Aplikace Contec - stavebně technologický síťový graf, typy vazeb, základní funkce, datová základna, typové grafy, modelace a výstupy
6. Zařízení staveniště – základní pojmy a požadavky, členění, provozní část, objekty pro údržbu a opravy, staveništní komunikace, sklady a skládky, zásobování vodou, odvodnění
7. Zařízení staveniště – zajištění elektrické energie, ochrana a bezpečnost provozu, výrobní část, sociální a hygienické objekty, zvedací mechanizmy, metodika návrhu
8. Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting
9. Koncepce, zabezpečení a kontrola kvality
10. Ochrana životního prostředí, zajištění a likvidace odpadů, recyklace
11. Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci staveb
12. Certifikace projektového manažera stupně D podle zásad International Project Management Association
13. Informace pro výstavbu a stavebnictví

Učební cíle

Získání dalších znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně dodavatele. Předpoklad získání certifikace projektového manažera v ČR podle zásad IPMA ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Projektové řízení, řízení projektu výstavby, typy činností a partneři ve výstavbě 2. Organizace a definice stavebního podniku, stavebně technologická příprava, řízení výrobních procesů, základní pojmy 3. Průběh stavební zakázky jako projektu, výrobní proces, metody stavění, proudová metoda 4. Parametry proudu, druhy proudů, doba trvání proudu, schéma postupu proudu, vyvažování proudů, kloubení dílčích proudů 5. Aplikace Contec - stavebně technologický síťový graf, typy vazeb, základní funkce, datová základna, typové grafy, modelace a výstupy 6. Zařízení staveniště – základní pojmy a požadavky, členění, provozní část, objekty pro údržbu a opravy, staveništní komunikace, sklady a skládky, zásobování vodou, odvodnění 7. Zařízení staveniště – zajištění elektrické energie, ochrana a bezpečnost provozu, výrobní část, sociální a hygienické objekty, zvedací mechanizmy, metodika návrhu 8. Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting 9. Koncepce, zabezpečení a kontrola kvality 10. Ochrana životního prostředí, zajištění a likvidace odpadů, recyklace 11. Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci staveb 12. Certifikace projektového manažera stupně D podle zásad International Project Management Association 13. Informace pro výstavbu a stavebnictví

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Program výuky, instrukce a pokyny, podmínky udělení zápočtu. 1. zadání - Časový plán zakázky jako podklad pro nabídkové řízení 2. Dokončení 1. zadání 3. 2. zadání - Strukturní plán zakázky a jeho nákladové ocenění 4. Pokračování práce na 2. zadání 5. Kloubení procesů I - instruktáž a zpracování samostatných příkladů 6. Kloubení procesů II - instruktáž a zpracování samostatných příkladů 7. 3. zadání - Časový plán realizace zakázky ve formě časoprostorového grafu 8. Dokončení práce na 3. zadání 9. Zápočtový test 10 4. zadání - Návrh staveništního provozu 11. Pokračování práce na 4. zadání - korekce 12. Dokončení práce na 4. zadání - korekce 13. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů v obálce. Zápočet