Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-PKO)

FAST-BMB006Ak. rok: 2022/2023

Zpracování projektu souvisejícího s rekonstrukcí pozemní komunikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a schopnosti potřebné pro dokončení bakalářské práce. Seznání se prakticky s potřebnými laboratorními zkouškami a s projekčními standardy.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, technologie a materiály pro stavbu silnic a dálnic.

Učební cíle

Základní znalosti o projektování, technologických a laboratorních pracech, připravenost k bakalářské práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, zadání projektu. 2. Průběh diagnostiky. 3. Jádrové vývrty, katalog vozovek, návrh konstrukce vozovky. 4. Konzultace. 5. Konzultace. 6. Výkaz výměr, rozpočet, konzultace. 7. Zadání řezu šachtou, konzultace. 8. Prezentace výsledků. 9. Prezentace výsledků. 10. Prezentace výsledků. 11. Zápočet.