Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-PKO)

FAST-BMB004Ak. rok: 2022/2023

Zpracování podkladů pro bakalářskou práci, jejich obhajoba v seminárních skupinách. Příprava a zpracování bakalářské práce. Praktická průprava na obhajobu bakalářské práce. Kontrola znalostí náplně odborných předmětů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a schopnosti potřebné pro dokončení bakalářské práce. Seznání se prakticky s potřebnými laboratorními zkouškami a s projekčními standardy.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, technologie a materiály pro stavbu silnic a dálnic.

Učební cíle

Základní znalosti o projektování, technologických a laboratorních pracech, připravenost k bakalářské práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Představení základních požadavků na bakalářskou práci. 2. Odborná přednáška. 3. Individuální konzultace. 4. 1. zkušební test – projektování pozemních komunikací. 5. Odborná přednáška. 6. Odborná přednáška. 7. Individuální konzultace. 8. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací. 9. Prezentace rozpracovaných bakalářských prací. 10. 2. zkušební test – technologie stavby pozemních komunikací. 11. Zápočet.