Detail předmětu

Praktické aplikace v pozemních komunikacích

FAST-BMB005Ak. rok: 2022/2023

Zabývá se zpracováním projektové dokumentace pozemní komunikace. Směrový a výškový návrh, příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí projekčních programů pro návrh dopravních staveb. Návrh a vykreslení detailů dopravního řešení v extravilánu i intravilánu.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Osnovy výuky

1.–3. Stavební právo.
4. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
5. Odvodnění pozemních komunikací.
6. Vliv staveb na životní prostředí (EIA).
7. Integrovaní dopravní systém.
8. Dopravní inženýrství.
9.–11. Diagnostika vozovky.

Učební cíle

Znalosti projektování o projektové dokumentaci, o stavebním právu, o hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, geografických informačních systémech atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Stavební právo. 4. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 5. Odvodnění pozemních komunikací. 6. Vliv staveb na životní prostředí (EIA). 7. Integrovaní dopravní systém. 8. Dopravní inženýrství. 9.–11. Diagnostika vozovky.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh směrového vedení komunikace v intravilánu. 2. Zklidňování dopravy. 3. Návrh příčného uspořádání. 4. Prověření vlečných křivek vozidel. 5. Návrh výškového vedení komunikace v intravilánu. 6. Rozhledové trojúhelníky. 7. Konzultace projektu. 8. Analýza nehodovosti. 9. Bezpečnostní audit/inspekce. 10.–12. Konzultace projektu.