Detail předmětu

Odborná exkurze

FAST-NGB055Ak. rok: 2022/2023

Předmět je koncipován jako protipól klasické frontální výuky. Přímá zkušenost se současnými i historickými stavbami a urbanistickými celky vnímanými v konkrétní časoprostorové konstelaci zůstává nenahraditelná i v dnešní digitální éře, kdy jsou možnosti virtuální reprezentace téměř neomezené. Exkurze je vystavěna jako čtyřdenní „teaser“ – krátký, koncentrovaný a intenzivní úvod do vybraného tématu, neboť delší formát harmonogram akademického roku neumožňuje. Přesto však úspěšně zprostředkovává komplexní autentický prožitek – není třeba zdůrazňovat, že „architekturu (a urbanismus) je nutné zažít na vlastní kůži“. Význam odborné exkurze je zřejmý nejen z hlediska výkladu pedagogů nebo externích odborníků in situ, ale zejména z hlediska podílu studentů na organizaci a průběhu celé události. V obecnější rovině je pak zásadní také z hlediska celého procesu vzdělávání, neboť akademický formát výkladu s projekcí/reprezentací „obrazů architektury“ je sice nesporně přínosný, avšak – právě s ohledem na svou jednosměrnost – vyžaduje komplementární doplnění formátem interaktivním, založeným na principu empirie a autopsie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s významnými domácími a zahraničními historickými a současnými stavbami, urbánními celky a příklady kulturní krajiny a získají prožitek in situ.
Studenti se aktivně podílí na přípravě exkurze a po jejím uskutečnění předkládají garantovi předmětu cestovní zprávu podle stanovené osnovy. Na jejím základě obdrží klasifikovaný zápočet.

Prerekvizity

orientace v oblasti architektury, urbanismu a územního plánování na úrovni absolutoria bakalářského studijního programu včetně širšího kulturního rozhledu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poznání významných domácích a zahraničních historických a současných staveb, urbánních celků a příkladů kulturní krajiny in situ.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

32 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Po všechny dny exkurze jsou studenti seznamováni s architekturou v terénu.