Detail předmětu

Pravděpodobnost a matematická statistika

FAST-DAB039Ak. rok: 2022/2023

Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení.
Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Prerekvizity

Základy lineární algebry, derivování a integrování.

Osnovy výuky

1.–8. Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení.
9.–13. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ANDĚl, J. Statistické metody. 3. vyd. Praha: MatFyzPress, 2019, 300 s. ISBN: 978-80-7378-381-5.

WALPOLE, R.E., MYERS, R.H. Probability and Statistics for Engineers and Scientists. 8th ed. London: Prentice Hall, Pearson education LTD, 2007, 823 p. ISBN 0-13-204767-5.


HRON, A., KUNDEROVÁ, P. Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky. 2. vyd. Olomouc: UPOL, 2015, 364 s. ISBN 978-80-244-4774-2.


Doporučená literatura

KOUTKOVÁ, H., MOLL, I. Základy pravděpodobnosti. Brno: CERM, 2011, 127 s. ISBN 978-80-7204-738-3.


KOUTKOVÁ, H. Základy teorie odhadu. Brno: CERM, 2007, 51 s. ISBN 978-80-7204-527-3.


KOUTKOVÁ, H. Základy testování hypotéz. Brno: CERM, 2007, 52 s. ISBN 978-80-7204-528-0.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–8. Zopakování a prohloubení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, rozdělovací funkce, nezávislost, číselné charakteristiky náhodných veličin), transformace náhodných veličin a vektorů, číselné charakteristiky náhodných vektorů, podmíněná rozdělovací funkce a podmíněná střední hodnota, speciální zákony rozdělení. 9.–13. Náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů a jejich funkcí – podstata, vlastnosti, jejich konstrukce, odhady kovarianční a korelační matice, testování statistických hypotéz – princip a podstata, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy dobré shody.