Detail předmětu

Kartografie

FAST-DEB060Ak. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je aplikace metod programových prostředků pro potřeby kartografické vizualizace a geovizualizace. Geovizualizace představuje současný trend grafické interpretace prostorových dat a student se seznámí jak se základními pravidly kartografie, tak i se současnými trendy geovizualizací. Pozornost je věnována geovizualizaci ve webovém prostředí, mobilních telefonech, kartografické animaci a virtuální realitě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Kartografie a GIS na úrovni bakalářského a magisterského studia

Osnovy výuky

1. Modely sdělování kartografických informací
2. Kartografická vizualizace, geovizualizace a digitální kartografie
3. Programové prostředky pro digitální kartografii
4. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální katastrální mapy
5. Pojetí a specifika digitálních map
6. Geovisualizace na internetu a mobilních telefonech
7. Webová kartografie
8. Digitální zdroje kartografických dat v ČR
9. Metadata počítačových map
10. Kvantitativní metody kartografii
11. 3D vizualizace
12. Dynamické mapy
13. Virtuální realita v kartografii

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Modely sdělování kartografických informací 2. Kartografická vizualizace, geovizualizace a digitální kartografie 3. Programové prostředky pro digitální kartografii 4. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální katastrální mapy 5. Pojetí a specifika digitálních map 6. Geovisualizace na internetu a mobilních telefonech 7. Webová kartografie 8. Digitální zdroje kartografických dat v ČR 9. Metadata počítačových map 10. Kvantitativní metody kartografii 11. 3D vizualizace 12. Dynamické mapy 13. Virtuální realita v kartografii