Detail předmětu

Vybrané statě z teorie inženýrských staveb

FAST-DRB029Ak. rok: 2022/2023

Předmět „vybrané statě z teorie inženýrských staveb“ je zaměřen především na problematiku technického řešení dopravních staveb v základním členění – vodní cesty, pozemní komunikace, železniční stavby. Student bude seznámen se základy návrhu jednotlivých staveb, technickými parametry, přípravou projektové dokumentace, problematikou zajištění provozu a současným stavem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Osnovy výuky

1. Vodní cesty – technické řešení (problematika splavnění vodního toku, klasifikace vodních cest, evropská a lokální).
2. Vodní cesty – stavební objekty (jez, plavební komora – vystrojení, rejdy).
3. Vodní cesty – lodní soupravy na vodních cestách ČR (tlačné lodní soupravy).
4. Využití vodních cest, ukázky realizací v ČR a ve světě dopravní model.
5. Pozemní komunikace (členění podle legislativy, skladebné prvky PK, předpisy, stupně projektové dokumentace).
6. Navrhování pozemních komunikací (směrové vedení, výškové vedení, šířkové uspořádání, konstrukce vozovky).
7.–8. Dopravní inženýrství (průzkumy, kapacita komunikací, kapacita křižovatek, dopravní prognózy), dopravní model.
9. Drážní infrastruktura, členění drah podle legislativy, členění na subsystémy, jednotný evropský železniční systém (interoperabilita).
10. Navrhování kolejové infrastruktury drážních staveb (geometrické parametry koleje, konstrukce železničního svršku a spodku).
11. Subsystémy Řízení a zabezpečení (zabezpečovací zařízení) a Energie (napájecí systémy, trakční vedení).
12. Organizace drážní dopravy, železniční stanice a uzly, propustnost sítí.
13. Závěrečné shrnutí, provázání technických parametrů staveb do podkladů pro ekonomická hodnocení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vodní cesty – technické řešení (problematika splavnění vodního toku, klasifikace vodních cest, evropská a lokální). 2. Vodní cesty – stavební objekty (jez, plavební komora – vystrojení, rejdy). 3. Vodní cesty – lodní soupravy na vodních cestách ČR (tlačné lodní soupravy). 4. Využití vodních cest, ukázky realizací v ČR a ve světě dopravní model. 5. Pozemní komunikace (členění podle legislativy, skladebné prvky PK, předpisy, stupně projektové dokumentace). 6. Navrhování pozemních komunikací (směrové vedení, výškové vedení, šířkové uspořádání, konstrukce vozovky). 7.–8. Dopravní inženýrství (průzkumy, kapacita komunikací, kapacita křižovatek, dopravní prognózy), dopravní model. 9. Drážní infrastruktura, členění drah podle legislativy, členění na subsystémy, jednotný evropský železniční systém (interoperabilita). 10. Navrhování kolejové infrastruktury drážních staveb (geometrické parametry koleje, konstrukce železničního svršku a spodku). 11. Subsystémy Řízení a zabezpečení (zabezpečovací zařízení) a Energie (napájecí systémy, trakční vedení). 12. Organizace drážní dopravy, železniční stanice a uzly, propustnost sítí. 13. Závěrečné shrnutí, provázání technických parametrů staveb do podkladů pro ekonomická hodnocení.