Detail předmětu

Inženýrská geodézie

FAST-DEB066Ak. rok: 2022/2023

Rozbory přesnosti měření a vytyčování základních geometrických veličin. Dvojstupňová analýza přesnosti polohových vytyčovacích úloh. Kontrola parametrů vytyčování v investiční výstavbě. Lokální účelové geodetické sítě – metody budování, kombinace měřických technologií, optimalizační postupy. Přesné aplikace GPS statických a kinematických metod v inženýrské geodézii. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí (obecná analýza, metody vyhodnocení, hodnocení stability bodů, interpretace výsledků). Speciální problémy inženýrské geodézie při výstavbě podzemních děl.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Metody matematické analýzy. Metody vyrovnání geodetických sítí. Základy družicových metod, GPS. Metody statistické analýzy a zpracování dat.

Osnovy výuky

1. Současné metody rozborů přesnosti, dvojstupňové rozbory přesnosti metod vytyčení polohy.
2. Kontrolní a ověřovací měření, kontrola vytyčení, vyhodnocení finálních parametrů.
3. Speciální lokální sítě pro inženýrské účely, kombinace a integrace různorodých měření.
4. GPS v inženýrské geodezii, přesné aplikace statických a kinematických metod.
5. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí, pokročilá deformační analýza, moderní přístupy.
6. Měření v podzemí, vytyčování a kontrolní měření tunelových staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Současné metody rozborů přesnosti, dvojstupňové rozbory přesnosti metod vytyčení polohy. 2. Kontrolní a ověřovací měření, kontrola vytyčení, vyhodnocení finálních parametrů. 3. Speciální lokální sítě pro inženýrské účely, kombinace a integrace různorodých měření. 4. GPS v inženýrské geodezii, přesné aplikace statických a kinematických metod. 5. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a konstrukcí, pokročilá deformační analýza, moderní přístupy. 6. Měření v podzemí, vytyčování a kontrolní měření tunelových staveb.