Detail předmětu

Analýza měřických dat

FAST-DEB054Ak. rok: 2022/2023

Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam. Testování a analýza výsledků měření a vstupních hodnot do vyrovnání. Fyzikální a matematická korelace. Parciální a vícerozměrná korelace. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí. Analýza mezních chyb. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání. Kolokace. Kalmanův filtr. Robustní metody vyrovnání. Analýza kovariančních a váhových matic. Plánování experimentu a optimalizační metody. Zpracování návrhu metodiky a technologie analýzy souboru výsledků pro doktorskou práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Prerekvizity

Metody matematické a statistické analýzy. Přehled o základních metodách datové analýzy a vyrovnání.

Osnovy výuky

1. Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam.
2. Testování a analýza výsledků měření. Fyzikální a matematická korelace. Testování vstupních hodnot do vyrovnání.
3. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí.
4. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání.
5. Collocation. Kalman filter. Robust adjustment methods. Analýza kovariančních a váhových matic.
6. Plánování experimentu a optimalizační metody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vícerozměrné veličiny a jejich charakteristiky. Kriteria přesnosti a jejich význam. 2. Testování a analýza výsledků měření. Fyzikální a matematická korelace. Testování vstupních hodnot do vyrovnání. 3. Systematické chyby. Zákony hromadění chyb. Chyby složených funkcí. 4. Matice korelačních koeficientů a kovarianční matice. Vyrovnání korelovaných měření. Bloková vyrovnání. 5. Collocation. Kalman filter. Robust adjustment methods. Analýza kovariančních a váhových matic. 6. Plánování experimentu a optimalizační metody.