Detail předmětu

Projekt – Projektové řízení staveb 2

FAST-CV012Ak. rok: 2022/2023

Na základě předaných soutěžních podmínek pro veřejnou obchodní soutěž a zadávacích podkladů vypracovat nabídku do této soutěže na realizaci zadaného stavebního celku. Jako podklad pro tuto nabídku zpracovat dokumentaci dodavatelské přípravy stavby obsahující strukturní plán, organizaci zakázky na stavbě, technologii stavebních prací, časové plány, návrh plánu organizace výstavby, dále plán nákladů a výnosů a finanční plán zakázky. Pro zpracování použít program Microsoft Project a Contec.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalostí plánování projektu spojeného s výstavbou na straně zhotovitele, vypracování nabídky do veřejné soutěže.

Prerekvizity

Teoretické znalosti zaměřené na výstavbové projekty z pohledu zhotovitele staveb, stavebně technologickou přípravu a zařízení staveniště. Praktické použití specializovaných softwarů na řízení projektů.

Učební cíle

Aplikace znalostí a dovedností a získání praktických zkušeností při plánování projektu spojeného s výstavbou na straně zhotovitele, vypracování nabídky do veřejné soutěže, sestavení prezentace a obhajoba návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání projektu a vymezení potřebných podkladů pro zpracování projektu 2. Strukturní plán realizace zakázky 3. Organizace zakázky na stavbě 4. Technologie stavebních prací 5.-6. Návrh zařízení staveniště 7.-8. Časové plány stavebního celku 9. Plán nákladů a výnosů 10. Finanční plán zakázky 11.–12. Vypracování nabídky do veřejné obchodní soutěže 13. Prezentace a obhajoba projektu. Odevzdání projektu