Detail předmětu

Ekonomické nástroje řízení stavební výroby

FAST-CV014Ak. rok: 2022/2023

Podnik potřebuje ekonomické nástroje pro řízení vztahu nákladů výroby a prodejních cen, aby zajistil výrobní zisky. Základním nástrojem je kvalitní organizace výroby. Kombinace výrobních faktorů s ohledem na jejich náklady na jedné straně a zajištění prodeje na straně druhé je předpokladem hospodárnosti výroby. Vymezující je výběr výrobních činností stavebního podniku prodejných na stavebním trhu a přinášejících zisk. Důležitým ekonomickým nástrojem jsou ceny, které musí pokrýt náklady a zajistit zisky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Prerekvizity

Znalosti ekonomie a základů podnikové ekonomiky

Osnovy výuky

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví
2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku
3. Řízení nákladů na materiál a zásoby
4. Řízení nákladů na pracovní sílu
5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení
6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví
7. Investice
8. Podnikové finance
9. Daně, účetní a operativní evidence
10. Marketing
11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků
12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku
13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn

Učební cíle

Průřezový předmět, jehož cílem je seznámit studenty s vybranými ekonomickými nástroji pro řízení stavební výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Synek Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. 2011, Grada, ISBN: 978-80-247-3494-1

(CS)

Taušl Procházková Petra, Jelínková Eva. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 2018, Grada, ISBN: 978-80-271-0689-9

(CS)

Grunenberg Stephen, Francis Noble. Economics of Construction. 2018, Agenda Publishing, ISBN: 9781788210140

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podnikatelský plán ve stavebnictví

2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku

3. Řízení nákladů na materiál a zásoby

4. Řízení nákladů na pracovní sílu

5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení

6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví

7. Investice

8. Podnikové finance

9. Daně, účetní a operativní evidence

10. Marketing

11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků

12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku

13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrální práce 2. Marketingová analýza 3. Náklady na materiál 4. Náklady na mzdy 5. Náklady na dopravu 6-7. Kalkulace ceny stavební práce 8. Hodnocení investice 9. Analýza cenové citlivosti 10. Výpočet bodu zvratu 11. Celkové vyhodnocení záměru 12. Prezentace práce 13. Kontrola a odevzdání