Detail předmětu

Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2

FAST-CW019Ak. rok: 2022/2023

Software ASPE pro plánování a řízení dopravních a pozemních staveb - rozpočet, kalkulace, harmonogram, síťový graf a další kroky v řízení stavební zakázky. Investorský a dodavatelský controlling, správa subdodávek, průběžné hodnocení nákladů a zdrojů. Soupisy provedených prací, zjišťovací protokol, fakturace. Plánování a řízení stavební výroby v systému RSV s návazností na výstupy z kalkulačního software. Import cizího rozpočtu a jeho využití pro tvorbu technologického modelu, podzhotovitelské rozpočty, tvorba časového plánu s využitím návaznosti na MS-Project, tvorba a tisk dokumentace realizace stavby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu spočívající v aplikaci vědomostí z předchozích předmětů při plánování a řízení stavebních zakázek různého charakteru ve stavebním podniku. To zahrnuje použití a úpravu položek rozpočtářských programů, harmonogramů, sledování nákladů a zdrojů, soupisy provedených prací, sledování a vyhodnocování postupu realizace výstavby.

Prerekvizity

Znalost pravidel rozpočtování, dobrá orientace ve stavebních technologiích, běžná uživatelská znalost práce s kancelářskými aplikacemi.

Osnovy výuky

1. Obecné možnosti využití software ASPE pro plánování a řízení stavební výroby.
2. Datová základna systému ASPE – vlastní i převzaté ceníky ÚRS.
3. Číselníky a nastavení programu ASPE, parametry stavby, rozpočtu, realizace a harmonogramu
4. Stavba, rozpočet a časový plán v prostředí ASPE. Tvorba rozpočtu a kalkulované nabídky, možnosti řešení časového plánu, síťový graf, výpočet kritické cesty.
5. Variantní řešení zakázek, vytvoření dodavatelských variant. Dokumenty realizace stavby v prostředí ASPE - čerpání, fakturace, dodatky.
6. Další možnosti ASPE – fáze stavby, přecenění rozpočtu, hromadné změny
7. Řízení stavební výroby s využitím programu RSV, obecná funkcionalita.
8. Postup implementace systému RSV v reálném prostředí stavebního podniku. Vstupní data pro řízení zakázky.
9. Evidence dokumentace zakázky, nabídky a přípravy stavby v systému RSV. Import rozpočtu a technologický model zakázky, tvorba podzhotovitelských rozpočtů.
10. Návaznost RSV na Microsoft Project, časový plán a jeho vazba na technologický model. Výstupy realizace stavby: soupis provedených prací, vyhodnocení nákladů a zdrojů v systému RSV

Učební cíle

Získání znalostí o softwarové podpoře plánování a sledování procesů výstavby v integrovaném systému řízení stavební organizace. Znalosti mají umožnit individuální aplikace a řešení dle předpokládaného umístění posluchače na stavbách v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

firemní podklady: Návody pro SW: CONTEC, MS-Project, RTS-BuildPower, RSV, KROS Plus. 0.

(CS)

Haas,Š.: Příprava a řízení stavební výroby. SNTL, Praha, 1990.

(CS)

Jarský, Č., Musil, F., Svoboda ,P., Gašparík, J., Motyčka, V., Pospíchal, V. Kovářová, B., Vyčítal, M. Příprava a realizace staveb. Cerm s.r.o. Brno, 2019.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecné možnosti využití software ASPE pro plánování a řízení stavební výroby. 2. Datová základna systému ASPE – vlastní i převzaté ceníky ÚRS. 3. Číselníky a nastavení programu ASPE, parametry stavby, rozpočtu, realizace a harmonogramu 4. Stavba, rozpočet a časový plán v prostředí ASPE. Tvorba rozpočtu a kalkulované nabídky, možnosti řešení časového plánu, síťový graf, výpočet kritické cesty. 5. Variantní řešení zakázek, vytvoření dodavatelských variant. Dokumenty realizace stavby v prostředí ASPE - čerpání, fakturace, dodatky. 6. Další možnosti ASPE – fáze stavby, přecenění rozpočtu, hromadné změny 7. Řízení stavební výroby s využitím programu RSV, obecná funkcionalita. 8. Postup implementace systému RSV v reálném prostředí stavebního podniku. Vstupní data pro řízení zakázky. 9. Evidence dokumentace zakázky, nabídky a přípravy stavby v systému RSV. Import rozpočtu a technologický model zakázky, tvorba podzhotovitelských rozpočtů. 10. Návaznost RSV na Microsoft Project, časový plán a jeho vazba na technologický model. Výstupy realizace stavby: soupis provedených prací, vyhodnocení nákladů a zdrojů v systému RSV

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, podklady k práci, provozní řád počítačové učebny, podmínky pro udělení zápočtu 2. Základní seznámení s programem ASPE, popis prostředí. Založení staveb typu „výrobní plán“ 3. Stavby typu rozpočtová - přímé ceny, rozpočtová - kalkulace 4. Stavba typu harmonogram, návaznosti, sestavení síťového grafu, kritická cesta. 5. Dodatky rozpočtů, zjišťovací protokol, fakturace 6. Základní seznámení s programem RSV, struktura programu, ovládací prvky 7. Založení zakázky, základní informace o zakázce 8. Procesy nabídky v RSV 9. Procesy přípravy stavby a realizace v RSV 10. Kontrola znalostí, uživatelských dovedností, zápočet