Detail předmětu

Technologie rekonstrukcí

FAST-CW024Ak. rok: 2022/2023

Stavebně technické průzkumy staveb, technická dokumentace staveb a návrh technologických postupů při rekonstrukcích s ohledem na výsledky průzkumů, sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti, odstraňování vlhkosti v objektech, sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí, rekonstrukce dřevěných krovů, panelových objektů, nejpoužívanější metody a jejich ekonomické vyhodnocení, rekonstrukce památkových objektů a nejčastější rizikové faktory při návrhu technologických postupů, příklady realizovaných rekonstrukcí formou prezentace fotodokumentace realizovaných staveb a exkurze na stavbu s prováděnou rekonstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z technologie stavebních procesů u nově budovaných staveb, základní znalosti ze statiky stavebních konstrukcí, vlastností stavebních materiálů a tvorba rozpočtu pro novostavbu.

Osnovy výuky

1. Stavebně technický průzkum staveb a způsob jeho dokumentování.
2. Technická dokumentace pro rekonstrukce staveb a zásady návrhu technologických postupů při rekonstrukcích.
3. Sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti.
4. Způsoby a postupy při odstraňování vlhkosti v objektech.
5. Sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí.
6. Návrhy oprav a rekonstrukcí dřevěných krovů, způsoby provádění výměn vadných prvků krovů.
7. Rekonstrukce panelových objektů - obvodové pláště, střecha, balkóny, lodžie a ostatní předložené konstrukce.
8. Rekonstrukce panelových domů - vnitřní dispozice, bytová jádra, vnitřní instalace.
9. Rekonstrukce památkově chráněných objektů, historické stavební materiály a materiály vhodné pro rekonstrukce.
10.Příklady realizovaných rekonstrukcí stavebních objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavebně technický průzkum staveb a způsob jeho dokumentování. 2. Technická dokumentace pro rekonstrukce staveb a zásady návrhu technologických postupů při rekonstrukcích. 3. Sanace základových konstrukcí z hlediska jejich únosnosti. 4. Způsoby a postupy při odstraňování vlhkosti v objektech. 5. Sanace a zpevňování nosných svislých a vodorovných konstrukcí. 6. Návrhy oprav a rekonstrukcí dřevěných krovů, způsoby provádění výměn vadných prvků krovů. 7. Rekonstrukce panelových objektů - obvodové pláště, střecha, balkóny, lodžie a ostatní předložené konstrukce. 8. Rekonstrukce panelových domů - vnitřní dispozice, bytová jádra, vnitřní instalace. 9. Rekonstrukce památkově chráněných objektů, historické stavební materiály a materiály vhodné pro rekonstrukce. 10.Příklady realizovaných rekonstrukcí stavebních objektů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zpracování pasportu zadaného objektu určeného ke kompletní rekonstrukci 2. Zpracování zákresu zjištěných defektů v konstrukcích 3. Technologický předpis provedení rekonstrukce určené konstrukční části stavby a kalkulace ceny této rekonstrukce. 4. Konzultace a vyhodnocení zadaných úkolů. 5. Technologický postup sanace vlhkého zdiva - návrh vhodného typu sanace. 6. Ekonomické zhodnocení navržené sanace, variantní řešení a jejich srovnání. 7. Rekonstrukce vybrané části panelového domu, návrh řešení. 8. Vypracování technologického předpisu pro rekonstrukci vybrané části panelového domu. 9. Exkurze na stavbu, kde probíhají rekonstrukční práce 10. Konzultace a vyhodnocení zadaných úkolů.