Detail předmětu

Zkušebnictví a technologie

FAST-BIA002Ak. rok: 2022/2023

Odborná náplň předmětu je členěna do dvou odborných oblastí:
1) Zkušebnictví ve stavebnictví a
2) technologie výroby betonu a keramiky.
Ad 1)
Požadavky na stavební materiály dle směrnice EU o stavebních výrobcích a systém zkoušek materiálů, dílců a konstrukcí.
Rozdělení zkoušek na průkazní a kontrolní, destruktivní a nedestruktivní.
Regresní vztahy a statistické hodnocení výsledků.
Základy nedestruktivních zkušebních metod a jejich aplikace v laboratořích (elektroakustické, magnetické a tvrdoměrné nedestruktivní metody).
Ad 2)
Technologie výroby betonu. Druhy a složky betonu.
Zpracování čerstvého betonu, tvrdnutí betonu a jeho ošetřování.
Základní poznatky o výrobě a používání keramických výrobků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Po absolvování bude student schopen určit možnosti jednotlivých zkušebních metod při ověření kvality stavebních materiálů a bude mít schopnost praktického provádění jednotlivých zkušebních metod.
Bude znát zásady při návrhu a výrobě čerstvého betonu, druhy betonu a jeho zkoušení, vlastnosti a možnosti použití keramických výrobků.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Osnovy výuky

1. Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu. Složení betonu, výpočtové metody.
2. Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu.
3. Tvrdnutí betonu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu.
4. Mechanické vlastnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost, permeabilita. Trvanlivost betonu.
5. Obecné a teoretické základy výroby keramiky.
6. Úvod – přehled zkušebních metod.
7. Měření vybraných vlastností stavebních materiálů.
8. Tenzometrie.
9. Elektroakustické metody.
10. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu.
11. Zatěžovací zkoušky.
12. Zkoušení a analýza mikrostruktury.
13. Zkoušení izolačních materiálů.

Učební cíle

Seznámení se s fyzikálními principy metod destruktivního a nedestruktivního zkušebnictví, určení možností jednotlivých zkušebních metod při ověřování kvality stavebních materiálů, schopnost praktického provádění jednotlivých zkušebních metod.
Zásady při návrhu a výrobě čerstvého betonu, druhy betonu a jeho zkoušení, vlastnosti a možnosti použití keramických výrobků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Zkušebnictví a technologie – cvičebnice, Kolektiv autorů, CERM, Brno, 2022

(CS)

Základy zkušebnictví, Pavel Schmid, CERM, Brno, 2004

(CS)

Technologie betonu, Petr Pytlík, VUTIUM Brno, 2000

(CS)

Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Bernard kopec a kol., CERM, 2008

(CS)

Properties of Concrete 5th Edition, Adam M. Neville, Trans-Atlantic Publications, 2012

(EN)

Durability of Concrete: Design and Construction, Mark Alexander, Arnon Bentur, Sidney Mindess, CRC Press, 2017

(EN)

Testing of Concrete in Structures: Fourth Edition, John H. Bungey, Steve Millard, Michael Grantham, ‎CRC Press, 2018

(EN)

Handbook on Nondestructive Testing of Concrete, V.M. Malhotra, Nicholas J. Carino, CRC Press, 2003

(EN)

Non-destructive Characterization of Materials VII, Anthony L. Bartos, Robert E. Green Jr., Clayton O. Ruud, TTP, 1996

(EN)

BODNÁROVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R.; STEHLÍK, M.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O. Testing and Technology BI02_M01, M02, M03. Testing and Technology. VUT Brno. Brno: VUT Brno, 2011. p. 1-182

(EN)

HINKS, J. and COOK, G. The Technology of Building Defects. Routledge, 1997. p. 1-376. ISBN – 13: 978-0419197805

(EN)

RANSOM, W. H. Building Failures: Diagnosis and Avidance. Routledge, 2002. p. 1-192. ISBN-13: 978-0419142706

(EN)

https://drive.google.com/drive/folders/1Wntb8Xryq4JOMAs-RJltSGloG8rPoP89 - Readings

(EN)

https://drive.google.com/drive/folders/1K-C12mEHqKc1rNc2V-PS_l_6pkqpmerX - Moduli

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu. Složení betonu, výpočtové metody. 2. Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu. 3. Tvrdnutí betonu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu. 4. Mechanické vlastnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost, permeabilita. Trvanlivost betonu. 5. Obecné a teoretické základy výroby keramiky. 6. Úvod do zkušebnictví, metoda Eddy Current, tvrdoměrná metoda. 7. Ultrazvuková impulzová metoda. 8. Rezonanční metoda, smršťování betonu. 9. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu. 10. Tenzometrie. 11. Zatěžovací zkoušky. 12. Trvanlivost betonu. 13. Radon a radiometrie ve stavebnictví, závěrečné shrnutí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení. 2. Stavební keramika 3. Návrh složení betonu. 4. Zkoušení a analýza mikrostruktury. 5. Zkoušení izolačních materiálů. 6. Čerstvý beton. 7. Tenzometrické měření napjatosti materiálu části konstrukce. 8. Ztvrdlý beton - tvrdoměrná a ultrazvuková metoda. 9. Ztvrdlý beton - trvanlivostní metody. 10. Rezonanční metoda. 11. Moduly pružnosti betonu. 12. Zatěžovací zkouška dílce. 13. Závěrečné shrnutí, zápočet.