Detail předmětu

Technologie pozemních komunikací (R)

FAST-CM056Ak. rok: 2022/2023

Principy a základní části strojů, mechanismů a výrobních zařízení. Technologické postupy, základní mechanismy a jejich využití při zemních pracích, úpravě podloží, pro provádění podkladních vrstev vozovky z nestmelených materiálů, stabilizovaných a stmelených materiálů hydraulickými pojivy, asfaltových a cementobetonových vrstev. Jsou probrány technologie výroby směsí, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly jakosti. Jsou rovněž probrány technologie a mechanismy údržby, oprav a recyklace vozovek. Dokumentování hlavních chyb pro provádění prací. Ve cvičení každý student individuálně navrhne sestavu strojů a mechanismů pro zadané zemní práce, asfaltové vrstvy a jiné detaily stavby silnice a městských komunikací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s prováděním silničních technologií, používanými stroji, se zařízením a výrobnami, s plánováním sestav strojů na provádění, údržbou a opravami pozemních komunikací.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů: Technologie pozemních staveb. Management staveb

Osnovy výuky

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů, strojů a zařízení pro stavbu PK
2. Technologie zemních prací a stroje pro zemní práce.
3. Technologie úpravy zemin, stabilizace a zpevnění zemin hydraulickými pojivy
4. Nestmelené, stmelené a prolévané podkladní vrstvy - technologie provádění.
6. Asfaltové směsi vyráběné za horka - technologie provádění.
7. Postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy - technologie provádění.
8. Stavba cementobetonových krytů.
9. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi
10. Oprava a recyklace vozovek.Učební cíle

Cílem je znalost o provádění silničních technologií, použitých strojích, zařízení a výroben s plánováním sestav strojů na provádění, údržbu a opravy pozemních komunikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Systém předpisů pro stavbu pozemních komunikací, principy nástrojů, strojů a zařízení pro stavbu PK 2. Technologie zemních prací a stroje pro zemní práce. 3. Technologie úpravy zemin, stabilizace a zpevnění zemin hydraulickými pojivy 4. Nestmelené, stmelené a prolévané podkladní vrstvy - technologie provádění. 6. Asfaltové směsi vyráběné za horka - technologie provádění. 7. Postřiky, nátěry, emulzní kalové vrstvy - technologie provádění. 8. Stavba cementobetonových krytů. 9. Dlážděné vozovky a dílce, detaily vozovek s jinými inženýrskými sítěmi 10. Oprava a recyklace vozovek.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Individuální zadání týkající se zemních prací 2. Konzultace k řešení zemních prací 3. Obsah norem a systém kvality 4. Individuální zadání týkající se různých technologie podkladních vrstev 5. Konzultace k řešení podkladních vrstev 6. Individuální zadání týkající se technologií asfaltových vrstev. 7. Konzultace k řešení asfaltových vrstev. 8. Prezentace řešení zemních prací a podkladních vrstev 9. Prezentace řešení technologických asfaltových vrstev 10.Klasifikovaný zápočet - písemný test